ข้อมูลตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง ตราด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วงน้ำขาวมีตำนานเล่าว่า มีชาวจีนเดินทางโดยเรือมาอาศัยอยู่ใกล้ๆ กับแหล่งน้ำแห่งนี้ ใช้เป็นที่ตั้งรกรากและทำมาหากิน ห้วงน้ำแห่งนี้ในขณะนั้นมีลักษณะค่อนข้างแปลก น้ำเป็นสีขาวขุ่น ไม่เหมือนที่อื่น ๆ ชาวจีนอาศัยน้ำในห้วงใช้ทำการเกษตร ปลูกพริกไทย และพืชผัก ต่อมามีผู้คนเข้ามาอาศัยกันมากขึ้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วงน้ำขาว และเป็นตำบลห้วงน้ำขาวในปัจจุบัน

พื้นที่

ต.ห้วงน้ำขาว มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองคันทรง และ ต.หนองโสน อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวแม่น้ำตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม ประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 568 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 308 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ต.ห้วงน้ำขาว อยู่ห่างจากศาลากลาง จ.ตราด ประมาณ 15 ก.ม.โดยถนนสายตราด – แหลมศอก การเดินทางระหว่างศาลากลาง จ.ตราด กับ ต.ห้วงน้ำขาว โดยทางบก มีรถยนต์โดยสารวิ่งตลอดเส้นทางการจราจร

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก,ป่าชายเลน,ยางพารา

สถานที่

1 ที่ทำการ อบต.ห้วงน้ำขาว
2.วัดห้วงน้ำขาว
3.สถานีอนามัยตำบลห้วงน้ำขาว
4.โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศึกษาของนักศึกษา เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 140 ไร่ ตั้งอยู่ ม.2 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด กิจกรรมภายในประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน และนั่งเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามของป่า ปัจจุบันได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเดินทางมาศึกษาดูงานสำหรับคณะที่สนใจที่จะพักแรมค้างคืน จะมีบริการสถานพักแรมของชุมชนไว้บริการพักแรมแบบโฮมเสย์ ติดต่อได้ที่ 089-542 8925
2 ฟาร์มปูนิ่ม ศูนย์สาธิตวิถีชีวิตปูนิ่ม
3 ร้านปูนิ่ม ร้านปูนิ่ม "ป้าแมว" โทร. 081 450-8009
4 ฟาร์มปูนิ่ม ฟาร์มเพาะพันธุ์ปูนิ่ม
5 ฟาร์มปูนิ่ม ปูนิ่มที่เลี้ยงไว้ในกล่อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบสมุนไพร ข้าวเกรียบสมุนไพร
2 น้ำปลาแท้ ตราแม่บ้านคันนา น้ำปลาแท้ ตราแม่บ้านคันนา
3 น้ำพริก น้ำพริกนรกปลาอินทรีย์, น้ำพริกเผาปูทะเล, ปลาดุกขี้เมากระเพากวน
4 น้ำพริก น้ำพริกมะขามผสมกุ้งสด
5 น้ำพริก น้ำพริกมะขามสดปูแสม
6 น้ำพริกนรกปลาอินทรีย์ น้ำพริกนรกปลาอินทรีย์
7 ปูนิ่ม ปูนิ่ม เป็นปูทะเลลอกคราบกลายเป็นปูนิ่ม
8 อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ ปูแสมสามรส

สินค้าโอทอป ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง ตราด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง ตราด