ข้อมูลตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง ตราด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วงน้ำขาวมีตำนานเล่าว่า มีชาวจีนเดินทางโดยเรือมาอาศัยอยู่ใกล้ๆ กับแหล่งน้ำแห่งนี้ ใช้เป็นที่ตั้งรกรากและทำมาหากิน ห้วงน้ำแห่งนี้ในขณะนั้นมีลักษณะค่อนข้างแปลก น้ำเป็นสีขาวขุ่น ไม่เหมือนที่อื่น ๆ ชาวจีนอาศัยน้ำในห้วงใช้ทำการเกษตร ปลูกพริกไทย และพืชผัก ต่อมามีผู้คนเข้ามาอาศัยกันมากขึ้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วงน้ำขาว และเป็นตำบลห้วงน้ำขาวในปัจจุบัน

พื้นที่

ต.ห้วงน้ำขาว มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองคันทรง และ ต.หนองโสน อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวแม่น้ำตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม ประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 568 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 308 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ต.ห้วงน้ำขาว อยู่ห่างจากศาลากลาง จ.ตราด ประมาณ 15 ก.ม.โดยถนนสายตราด – แหลมศอก การเดินทางระหว่างศาลากลาง จ.ตราด กับ ต.ห้วงน้ำขาว โดยทางบก มีรถยนต์โดยสารวิ่งตลอดเส้นทางการจราจร

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก,ป่าชายเลน,ยางพารา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง ตราด