ข้อมูลตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง ตราด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่าวใหญ่มีการก่อตั้งมามากกว่า 100 ปีแล้ว แต่เดิมเรียกว่าตำบลอ่าวญวน ผู้สูงอายุเล่าว่าตำบลนี้ตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งมีส่วนเว้าเข้ามาในแผ่นดินมากในบริเวณบ้านแหลมเทียน ชาวบ้านจึงได้เรียกว่าบ้านอ่าวใหญ่ และต่อมาจึงตั้งเป็นตำบลอ่าวใหญ่

พื้นที่

ตำบลอ่าวใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดตราดและอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตราดประมาณ 18 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ทะเลอ่าวตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอ่าวตราด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 49 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 750 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากถนนสุขุมวิทแยกเข้าถนนสาย 3155 ตราด-แหลมศอก และถนนลาดยางสาย รพช.อ่าวใหญ่ ระยะทางห่างจากจังหวัดตราด 18 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หอยแครง, กะปิ

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.อ่าวใหญ่
2.สถานีอนามัย 2 แห่ง
3.สถานีตำรวจ 1 แห่ง
4.โรงเรียนประถม 3 แห่ง
5.โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
6.สถานีประมงชายฝั่ง
7.ศาลกรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์
8.วัดอ่าวใหญ่,วัดอ่าวช่อ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะปิ (ทรัพย์สมุทร) กะปิ (ทรัพย์สมุทร)
2 คุ้กกี้มะพร้าว คุ้กกี้มะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง ตราด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง ตราด