ข้อมูลตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง ตราด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาสมิง ตามที่เล่ากันมาแต่โบราณกาล ตำบลเขาสมิงคือชื่อเสือสมิงที่อาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขาสมิง (บ้านชายธง) ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านร่ำเรียนมาทางวิชาไสยศาสตร์ในด้านรัจฉานวิชา จนวิชาแก่กล้าจึงไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้จนสามารถแปลงร่างได้ ในยามกลางวันจะเป็นมนุษย์ปกติออกมาทำงานช่วยชาวบ้าน ในตอนกลางคืนจะเปลี่ยนร่างเป็นเสือสมิงออกหาเหยื่อ พวกสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาเป็นอาหาร

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา มีแม่น้ำเขาสมิงไหลผ่าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 61.32 ตร.กม หรือประมาณ 38,326 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เทพนิมิต, ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,312 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 254 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถใช้เส้นทางสายบางนา - ตราด ถึงจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิทถึงที่ว่าการอำเภอเขาสมิง ก็จะเข้าสู่ตำบลเขาสมิงด้านซ้ายมือ จะเห็นป้ายทางเข้าอบต.เขาสมิง วิ่งตามทางถนนคอนกรีตถึงอบต.เขาสมิง

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้แปรรูป-สมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง ตราด