ข้อมูลตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง ตราด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

มีชาวบ้านเล่าว่าหมู่บ้านนี้ตั้งมานานประมาณ 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ นับถือศาสนาพุทธ เดิมเรียกว่า “บ้านแสนตุ่ม” เพราะเชื่อกันว่ามีพระราชานำเงินทองมาฝังไว้ในบริเวณหมู่บ้านนี้จำนวนมากนับแสนตุ่ม ต่อมาเมื่อนานเข้าจึงเรียกเพี้ยนเป็น “บ้านแสนตุ้ง”

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังผสมดินทราย สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาใหญ่น้อยสลับกันไป

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ประณีต, ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้ ทำขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,205 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.86 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 214 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนบางนา-ตราด ผ่านจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ผ่านอำเภอขลุง จนถึงสะพานข้ามแม่น้ำเวฬุ พอข้ามสะพานจะถึงหมู่ที่ 1 ตำบลแสนตุ้ง

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดตราดสีทอง,ไก่ชน

สถานที่

1.วัดทุ่งเขา
2.ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
3.วัดแสนตุ้ง
4.วัดท่าหาด
5.ที่ทำการ อบต.แสนตุ้ง

โรงแรม
1 ส.แสนตุ้ง 261 ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทร : 039 598165 จำนวน 20 ห้อง ราคา 200-300 บาท
2 เกาะทรายขาว รีสอร์ท 144 ม.9 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทร : 039 546468 , 04 7788808 โทรสาร : 039 599535 จำนวน 63 ห้อง ราคา 2,000-5,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านข้าวแกงแสนตุ้ 85 ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทร : 039-599316 อาหารป่า แกงป่า ราคาจานละ 15 บาท
2 ร้านอาหารนิลญนุช 81/2 ม.5 ต.แสงตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทร : 039-546351 อาหารทะเล
3 ร้านอาหารแซบสะใจ 356/4 ม.1 ต.แสงตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทร : 039-599476 ลาบ ส้มตำ ไก่ย่าง อาหารอีสาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สับปะรดตราดสีทอง สับปะรดตราดสีทองมีรสหวานอมเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์เด่นไม่เหมือนที่อื่น ลูกเล็กไม่ชุ่มน้ำ
2 ไก่ชนพื้นเมือง เป็นไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองผสมกับไก่พันธุ์ดีของจังหวัดตราด มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์พม่ากับไทยและสายพันธุ์ของเมืองตราด

สินค้าโอทอป ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง ตราด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง ตราด