ข้อมูลตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง ตราด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังตะเคียนมีแม่น้ำเขาสมิงไหลผ่าน ช่วงหนึ่งแม่น้ำมีความลึกมาก กระแสน้ำไหลผ่านเกิดเป็นวังวน ประกอบกับบนฝั่งบริเวณดังกล่าวมีต้นตะเคียนใหญ่ขึ้นอยู่ด้วย ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วังตะเคียน” ต่อมาเมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล จึงใช้ชื่อว่า “ตำบลวังตะเคียน”

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขา สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ่อพลอย, ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง และ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เทพนิมิต, ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง,ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ประปาและโทรศัพท์มีใช้เป็นบางหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเขาสมิง ตรงสามแยกเขาสมิงไปตามถนนสายเขาสมิง-นนทรีย์ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ยาหม่องสมุนไพร

สถานที่

1.วัดศรีบัวทอง
2.วัดฆ้อ
3.วัดธรรมาภิมุข
4.วัดวังตะเคียน
5.ที่พักสงฆ์บ้านโป่ง
6.สถานีอนามัยบ้านโป่ง
7.สถานีอนามัยบ้านฆ้อ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดฆ้อ หมู่ 2 วัดโบราญ มีพระพุทธรูปทองคำ
2 วัดศรีบัวทอง วัดโบราญ มีโบสถและเสมาเก่าแก่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า
2 ยาหม่อง เป็นยาหม่องสมุนไพรใช้รักษาโรค
3 สัปปะรดอบกรอบ ตราพีเอฟที สัปปะรดอบกรอบ ตราพีเอฟที

สินค้าโอทอป ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง ตราด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง ตราด