ข้อมูลตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ ตราด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลด่านชุมพลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ่อไร่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านด่านชุมพล หมู่2 บ้านเขาขาด หมู่3 บ้านคลองแสง หมู่4 บ้านทางกลาง หมู่5 บ้านทับมะกอก หมู่6 บ้านปะเตา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด

ผลิตภัณฑ์

ขนมเปี๊ยะชาววัง

โรงแรม
1 ทับทิมสยามสปอร์ตแค้มป์ โทร : 039 523473 เต็นท์ ราคา 100-200 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเปี๊ยะชาววัง อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 สับปะรดกวนผสมสมุนไพร สับปะรดกวนผสมสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ ตราด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ ตราด