ข้อมูลตำบลเกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด ตราด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะหมากเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ต่อมาได้แยกมาอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเกาะกูด พร้อมกับตำบลเกาะกูด เมื่อปี พ.ศ.2533 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านอ่าวนิดและบ้านแหลมสน

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลส่วนใหญ่เป็นเกาะ ซึ่งมีเกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะหมาก เกาะระยั้งใน เกาะระยั้งนอก เกาะผี เกาะขาม เกาะกระดาด เกาะนก เกาะนอก เกาะใน เกาะรังใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย ใกล้หมู่เกาะช้าง จ.ตราด
ทิศใต้ ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย ใกล้หมู่เกาะกูด จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย ใกล้หมู่เกาะกระดาด
ทิศตะวันตก ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย ใกล้หมู่เกาะรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ประมง
อาชีพเสริม รีสอร์ท การท่องเที่ยว

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าบนเกาะหมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าระหว่างเวลา 10.00-02.00 น. ระบบโทรศัพท์ใช้แบบสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์สาธารณชนบท โทรศัพท์มือถือ ส่วนระบบประปายังไม่มีใช้

การเดินทาง

การเดินทางใช้เรือโดยสารจากท่าเทียบเรืออำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีเรือโดยสารประจำทุกวัน เวลา 15.00 น ระยะทางห่างจากฝั่งประมาณ 60 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง หากเป็นเรือเร็วจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง การเดินทางใช้เรือโดยสาร (เรือเร็ว) ท่าเทียบเรือบ้านแหลมศอก อำเภอเมือง มีเรือเร็วโดยสารประจำทุกวัน เวลา 10.00 น. ระยะห่างจากฝั่งประมาณ 40 ก.ม. หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

ผลิตภัณฑ์

อาหารทะเล

สถานที่

1. แหล่งชมปะการัง หมู่เกาะรัง
2. เกาะกระดาด (มีกวาง 2,000 ตัว)
3. วัดเกาะหมาก
4. เกาะง่าม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ชายหาดบริเวณเกาะหมาก, เกาะขาม
2 หมู่เกาะปะการัง, เกาะกระ, เกาะรัง

โรงแรม
1 ซันเซ็ท รีสอร์ท 60/2 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 01 8754517 จำนวน 16 ห้อง ราคา 150-250 บาท
2 ที เค ฮัท 63 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 039 521631 , 01 1114378 จำนวน 21 ห้อง ราคา 150-500 บาท
3 บ้านชายเล 63/4 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 07 1379982 จำนวน 8 ห้อง ราคา 500-600 บาท
4 บ้านอิงเชา รีสอร์ท 10/2 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 07 1539553 จำนวน 6 ห้อง ราคา 100-200 บาท
5 มังกี้ไอแลนด์ เกาะหมาก รีสอร์ท 63/6 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 08 9891 3220, 02 286 7983 จำนวน 28 ห้อง ราคา 700 - 5,600 บาท
6 มาร์ค เฮาท์ ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 08-6133-0402 , 08-1384-7870 จำนวนที่พัก 6 ห้อง
7 สุชานรี รีสอร์ท 24 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 01 8107300 , 01 9832629 จำนวน 5 ห้อง ราคา 500 บาท
8 อ่าวขาว รีสอร์ท 60 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 039 501001 , 01 9820610 จำนวน 30 ห้อง ราคา 450-1,500 บาท
9 อ่าวนิด โอเวอร์ซีโฮม 40 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 039 501084 , 09 7525684 จำนวน 13 ห้อง ราคา 300-1,200 บาท
10 ฮอลิเดย์ บีช รีสอร์ท 66 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 01 8185943 จำนวน 15 ห้อง ราคา 150-850 บาท
11 เกาะกระดาด รีสอร์ท ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 09 0997917 , 02 3682675 จำนวน 40 ห้อง ราคา 1,800-3,400 บาท
12 เกาะขาม รีสอร์ท 1 ม.2 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 01 3031229 , 039 501144 จำนวน 20 ห้อง ราคา 300-1,200 บาท
13 เกาะระยั้ง รีสอร์ท ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 039 555050-1 โทรสาร : 039 555052 จำนวน 18 ห้อง ราคา 2,000-4,000 บาท
14 เกาะหมาก พาโนรามา 44 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 01 8588468 , 02 6305768-9 โทรสาร : 02 2375717 จำนวน 108 ห้อง ราคา 1,000-4,500 บาท
15 เกาะหมาก รีสอร์ท 1 ม.2 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 039 501013 , 089 6009597 จำนวน 50 ห้อง ราคา 800-3,600 บาท
16 เกาะหมาก โคโคเคป 1/8-9 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 039 501003 , 01 9150323 โทรสาร : 039 501003 จำนวน 41 ห้อง ราคา 500-9,500 บาท
17 เกาะหมากกรีนวิวรีสอร์ต หมู่ 2 อ่าวตั๋น ตำบลเกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23120 โทร : 081 588 1006, 081 428 2001, 081 110 1507 บ้านพัก ห้องพัดลม คืนละ 450 บาท บ้านพัก ห้องแอร์ คืนละ 900 บาท
18 เกาะหมากบุรีฮัท รีสอร์ทธรรมชาติ 88 ม.2 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 081-294-9884, 089-888-8355, 087-131-1988, 039-524049 โทรสาร : 038-244-460 จำนวน 30 ห้อง ราคา 1,0000-3,800 บาท
19 เกาะหมากฮอลิเดย์บีชรีสอร์ท ตำบลเกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000 โทร : 02 319 6714-5, 081 902 3179, 081 921 5901 Fax : 02 319 6715 จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 250 - 600 บาท
20 เรซิเด เรซิดัง ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 ราคา 200-500 บาท/คืน
21 เลซี่ย์เดย์ รีสอร์ท 49/6 ม.1 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 09 0997819 จำนวน 18 ห้อง ราคา 150-250 บาท
22 แฟนตาเซีย ม.2 ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 ราคา 500-800 บาท/คืน
23 ไอแลนด์ ฮัท รีสอร์ท ต.เกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทร : 09 0986063 จำนวน 9 ห้อง ราคา 250 บาท