ข้อมูลตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ดั้งเดิมบริเวณนี้ตามริมหนองน้ำมีต้นหญ้าลักษณะใบเป็น 3 แฉกคล้ายตีนเป็ดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านในแถบนี้เรียกว่าต้นหญ้าตีนเป็ด ต่อมาเมื่อตั้งเป็นตำบล จึงเรียกตำบลนี้ว่า “ตำบลบางตีนเป็ด”

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงกุ้ง,เลี้ยงปลา
อาชีพเสริม ค้าขาย,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,531 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,303 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา แล้วเดินทางต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 304 (สายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) โดยตั้งอยู่ถัดจาก ต.บางพระ

ผลิตภัณฑ์

ขนมกาละแม, ไวน์ผลไม้ไทย

สถานที่

1.อบต.บางตีนเป็ด
2.ขนส่งทางบกจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
4.โรงเรียนอนท่าแครง
5.วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1
7. โรงเรียนวัดดอนทอง
8. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
9. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง
10.สถานีอนามัยตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า เป็นโรงแรมมาตรฐานในเมืองแปดริ้ว มีห้องพักไว้รับรองกว่า 200 ห้อง ภายในมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน และยังมีห้องประชุมสัมมนาที่รับรองได้ถึง 1000 คน คอฟฟี่ช็อฟ ภัตตาคารจีน ห้องอาหารญี่ปุ่น คาราโอเกะ สถานบริหารร่างกายครบวงจร
2 วัดเซนต์ปอนด์ วัดเซนต์ปอนด์เป็นวัดคริตส์เก่าแก่ ตัดแม่น้ำบางปะกง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

โรงแรม
1 แกรนด์ รอยัลพลาซ่า 67/13 ถ.สุขประยูร ม.12 ต.บางตีนเป็ด โทร. 038-514515-7 โทรสาร 038-823701-10 จำนวน 124 ห้อง ราคา 555-1,200 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมกาละแม เป็นขนมประเภทขนมกวน
2 ขนมลูกชุบ ขนมลูกชุบ
3 น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกกุ้งเสียบ
4 ผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์
5 ผ้าม่าน ผ้าม่าน
6 เสื้อผ้าลูกไม้ เสื้อผ้าลูกไม้
7 ไวน์ผลไม้ไทย ไวน์ผลไม้ไทย

สินค้าโอทอป ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา