ข้อมูลตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองจุกกระเฌอ เดิมเป็นป่ารกมาก มีแต่ต้นไม้ใหญ่น้อย ต่อมามีชาวบ้านเข้ามาจับจองที่ดินทำกินและแผ้วถางป่า เพื่อประกอบอาชีพในการทำสวน ส่วนคำว่าจุกกระเฌอนั้น บ้างก็บอกว่ามาจากภาษาเขมรบ้าง มาจากชื่อต้นไม้บ้าง ภายหลังมีคลองจุกกระเฌอ เมื่อเป็นตำบลจึงตั้งชื่อว่าตำบลคลองจุกกระเฌอ

พื้นที่

มี 8 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่เป็นที่ทำสวนมะพร้าวและสวนหมาก มีลำคลองไหลผ่าน และมีลำรางน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำสวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านใหม่ และ ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางไผ่ อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางไผ่ อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำบางปะกง อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้ง,เลี้ยงหมู

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 670 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 670 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ฉะเชิงเทราไปพนมสารคาม จากสี่แยกไฟแดงบริเวณห้างสรรพสินค้าตะวันออกคอมเพล็ก บนเส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม ประมาณ 4 ก.ม. จะถึงทางแยกเข้าวัดจุกเฌอ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางแยกมุ่งเข้าสู่วัดจุกเฌอ ประมาณ 2 ก.ม.จะถึงที่ทำการ อบต.คลองจุกกระเฌอ

ผลิตภัณฑ์

หมากอ่อน

สถานที่

1.วัดจุกเฌอ
2.โรงเรียนวัดจุกเฌอ
3.ที่ทำการ อบต.คลองจุกกระเฌอ
4.สถานีอนามัยตำบลคลองจุกกระเฌอ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หมากอ่อน หมากอ่อนลูกเล็ก

สินค้าโอทอป ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา