ข้อมูลตำบลโสธร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : องค์การบริหารตำบลโสธร(http://www.tambonsothon.com/IntroPage.asp)

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีเสาธงของวัด เสาธงเกิดหักขึ้นมา จึงเรียกว่า "เสาธงทอง" ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็น ชื่อ "เสาธง" แล้วเปลี่ยนมาเป็น "โสธร"

พื้นที่

เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางเตย และ ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำตะไคร้,รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,083 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ-มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 304 และอีกเส้นทางคือ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายบางนา-ตราด ก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 314 ไปฉะเชิงเทรา โดยตัวตำบลโสธรจะอยู่ติดกับตำบลหน้าเมืองซึ่งเป็นเขตเทศบาลทางทิศตะวันตก

ผลิตภัณฑ์

วัดโสธรวรารามวรวิหาร,ขนมหวาน

สถานที่

1.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
2.วัดชมโพธยาราม
3.ที่ทำการ อบต.
4.ที่ทำการสาธารณสุขตำบล
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโสธรวรารามวรวิหาร อยู่ริมแม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อว่า “วัดหงส์” สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง ตามประวัติเล่าว่าได้ปาฏิหาริย์ลอยน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์ปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษ รูปทรงสวยงามมาก แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะดังที่เห็นในปัจจุบัน
2 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ทุกวันนี้จะมีผู้คนมานมัสการปิดทองหลวงพ่อโสธรกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่าของวัดมีสภาพทรุดโทรม และคับแคบ ทางคณะกรรมการวัดจึงมีมติให้รื้อพระอุโบสถหลังเก่า และสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ โดยอัญเชิญพระพุทธโสธรองค์จำลองไปประดิษฐานไว้ ณ อาคารชั่วคราว เพื่อเปิดให้ประชาชนได้มานมัสการตามปกติ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยมีสำนักงานโยธาจังหวัดเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
3 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ลักษณะพระอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เวลาเปิดให้เข้านมัสการ วันธรรมดา 07.00 น.-16.15 น วันหยุด 07.00 น.-17.00 น. บริเวณวัดโสธรฯ มีบริการร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าของที่ระลึกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนั้นบริเวณท่าน้ำของวัดมีบริการเรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารระหว่างตลาดในตัวเมืองและวัดโสธรฯ และเรือบริการท่องเที่ยวลำน้ำบางปะกง
4 สำนักสงฆ์พุทธคยา เป็นสำนักสงฆ์ที่มีการก่อสร้างเจดีย์ประสูติ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และมีพระพุทธรูปที่ทำเลียนแบบมาจากอินเดียซึ่งสวยงามมาก

โรงแรม
1 ใจ อินน์ 71/23 หมู่ 3 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 0 3851 2236, 0 3851 4810 จำนวนที่พัก 33 ห้อง, ราคา 250 - 450 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำว่านหางจระเข้
2 ขนมไทย ขนมไทย
3 ผักไฮโดรโปนิกค์ ปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกค์ ปลอดสารพิษ
4 มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม
5 โคมไฟฟ้าหอมระเหย โคมไฟฟ้าหอมระเหย

สินค้าโอทอป ตำบลโสธร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโสธร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา