ข้อมูลตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเสม็ดเหนือได้ตั้งมานานแล้ว โดยเล่าสืบต่อกันมาจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านว่าเดิม ตำบลเสม็ดเหนือนั้น มีต้นเสม็ดขึ้นเป็นจำนวนมากจนดูว่าเหมือนป่าเสม็ด จึงเรียกชื่อว่า ตำบลเสม็ดเหนือสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองเล็กๆ หลายสาย ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้นมาโดยกรมชลประทาน เพื่อนำน้ำไปใช้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและอุปโภค บริโภค มีถนนสายหลักคือ สาย 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี มีพื้นที่ 11,667 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางคล้า

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางสวน และ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า และ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เสม็ดใต้ และ ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ เลี้ยงกุ้ง,ปลา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง และมีระบบประปาของหมู่บ้าน

การเดินทาง

จาก จ.ฉะเชิงเทรา ใช้ถนนทางหลวง สาย 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ระยะทาง จากจังหวัดถึงตำบล 15 ก.ม. จากอำเภอบางคล้าไปตำบลเสม็ดเหนือใช้ถนนสาย บางคล้า-แปลงยาว ระยะทาง 1.5 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำผลไม้บรรจุขวด

สถานที่

1.โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
2.วัดเสม็ดเหนือ, วัดบางกะพ้อ, วัดศรีสุดาราม
3.องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
4.สถานีอนามัยตำบลเสม็ดเหนือ
5.ที่ทำการ อบต.เสม็ดเหนือ
6.โรงงเรียนวัดเสม็ดเหนือ, บ้านปลายคลอง, ศรีสุดาราม
7.ตลาดบางคล้าพลาซ่า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ติดถนน 304 ใกล้กับสี่แยกบางคล้า จัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2 วัดเสม็ดเหนือ เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลเสม็ดเหนือ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ร้านอาหาร
1 ร้านเส้าหลิน ปากทางเข้าวัดเสม็ดเหนือ ม. 1 ต. เสม็ดเหนือ ข้าวต้มเลือดหมู-เกาเหลา อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำหวาน/น้ำผลไม้บรรจุขวด เป็นเครื่องดื่ม ซึ่งทำมาจากน้ำหวานและน้ำผลไม้ โดยปรุงรส บรรจุในขวดพลาสติกปิดฝาพร้อมดื่มได้ โดยสีของเครื่องดื่มจะเป็นสีตามธรรมชาติขึ้นกับวัตถุดิบที่ใช้

สินค้าโอทอป ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา