ข้อมูลตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อก่อนมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่สองฝั่งคลอง จึงมีชาวบ้านเรียกขานกันโดยทั่วไปว่าเป็นตำบลคลองบ้านโพธิ์

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ประชากรมีอาชีพเพาะปลูกข้าวกับเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สนามจันทร์ และ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางซ่อน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้ง

สาธารณูปโภค

โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง ระบบประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง และมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์เดินทางผ่านถนนสายบ้านโพธิ์-คลองยายคำ ระยะทางจากอำเภอถึงตำบลประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมดอกจอก

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.คลองบ้านโพธิ์
2.วัดบ้านโพธิ์
3.วัดคลองต้นหมัน
4.โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์
5.โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
6.สถานีอนามัยตำบลคลองบ้านโพธิ์
7.สถานีตำรวจชุมชนตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดคลองต้นหมัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองบ้านโพธิ์
2 วัดบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองบ้านโพธิ์

ร้านอาหาร
1 ร้านสิงห์ชัยไก่ปิ หมู่ที่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมดอกจอก เป็นขนมที่มีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล น้ำกะทิ นำมาทอด รับประทานเป็นอาหารว่าง

สินค้าโอทอป ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา