ข้อมูลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวสำโรงเป็นตำบลเก่าแก่ ปัจจุบันมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือเรียกว่า เกตเวย์ซิตี้ ใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่เศษ ตำบลหัวสำโรง ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านในบ้านภูมิเจริญ บ้านกลาง บ้านสวน บ้านอ่าวช้างไล่ บ้านใหม่ บ้านเกาะลอย บ้านแหลมหิน บ้านหนองกระเพรา บ้านแหลมหว้า บ้านหนองสฑิต และบ้านเนินตะค้อ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นที่นา และมีพื้นที่ทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาขนาดย่อมๆ เป็นที่ตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.บางคล้า อ.พนมสารคาม และ อ.ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.นมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,212 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 70 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมใช้ถนนสาย 304 ฉะเชิงเทรา-มีนบุรี ผ่านสี่แยกหนองจอกและสามแยกบางน้ำเปรี้ยวตรงเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง วิ่งตรงขึ้นไปทางทิศตะวันออกถึงสามแยกหนองปลาตะเพียน เลี้ยวขวาเข้าสู่เขตตำบลหัวสำโรง

ผลิตภัณฑ์

มะม่วง

สถานที่

1.นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
2.เขาหยดน้ำ
3.ที่ทำการ อบต.หัวสำโรง
4.เทศบาลตำบลหัวสำโรง
5.โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
6.วัดหัวสำโรง
7.ค่ายลูกเสือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มะม่วง มะม่วง
2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา