ข้อมูลตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง ปราจีนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเป็นดินแดนแห่งริมแม่น้ำ ต่อมากลายเป็นเกาะแกร่ง และอุดมสมบูรณ์ในที่สุด มีลักษณะพิเศษเป็นที่ราบลุ่มถึง 80% เป็นสันดอน 20% ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา หาปลา และปลูกพืขที่อยู่ในน้ำ เช่น ผักบุ้ง พื้นที่ทำนาไม่ค่อยได้ผลเพราะน้ำท่วม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยพูดภาษากลาง ขยันขันแข็งโอบอ้อมอารี การคมนาคมใช้เรือเป็นพาหนะ นับถือศาสนาพุทธ อดีตที่ผ่านมา เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ จึงได้ชื่อว่า "บางบริบูรณ์"

พื้นที่

สภาพพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์เป็นที่ราบลุ่ม 80% และเป็นสันดอน 20%

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง หาปลา ค้าขาย ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีน้ำประปา 3 แห่ง คือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และระบบโทรศัพท์ตู้สาธารณะหน้าองค์การโทรศัพท์ 1 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางจากศาลหลักเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาขึ้นสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนสายปราจีนอนุสรณ์ - ศรีมหาโพธิ์ ประมาณ 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานตรงข้างวัดสง่างามแล้วเลี้ยวขวาถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบริบูรณ์ หรืออีกเส้นทางหนึ่งคือออกจากศาลหลักเมืองแล้วเลี้ยวขวาผ่านสี่แยกไฟแดงมา 50 เมตร เลี้ยวขวาไ-ปตามถนนปราจีนตคามตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตรงไปจะเข้าตำบลบางบริบูรณ์

ผลิตภัณฑ์

ข้าวโพด

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
2. สถานีอนามัยตำบล หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
3. โรงเรียนประถม จำนวน 1 แห่ง
4. วัด หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ร้านดอกไม้ - ใบหญ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ร้านอาหาร
1 ร้านดอกไม้ใ ม.3 ต.บางบริบูรณ์ โทร : (037)213130 อาหารตามสั่ง, อาหารป่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวโพดแปดแถว

สินค้าโอทอป ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง ปราจีนบุรี