ข้อมูลตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง ปราจีนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกไม้ลาย ตั้งชื่อมาตามชื่อของบ้านโคกไม้ลาย ม.5 เพราะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ สืบเนื่องจากที่มีพื้นที่เป็นโคก(เนิน) ไม้ลายลายมากมาย และมีการแยกหมู่บ้านออกไปเป็น 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้ชื่อว่าตำบล วัดโบสถ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โคกไม้ลาย

พื้นที่

ตำบลโคกไม้ลายมี 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 5,940 ไร่ อาชีพหลักคือทำนา ทำสวนผลไม้ เช่นทุเรียน ขนุน กระท้อน มังคุด มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน มัธยม 1 โรงเรียน, วัด 5แห่ง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธโดยส่วนมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไม้เค็ด และ ต.เนินหิม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ถักไม้กวาด ค้าขาย ทำปลาร้าขาย

สาธารณูปโภค

- ตำบลโคกไม้ลาย มีไฟฟ้า ประปาใช้ทุกหลังคาเรือน ส่วนโทรศัพท์บ้านมีใช้บางครัวเรือน ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์ตู้ได้สะดวกพอประมาณ

การเดินทาง

- การเดินทางเข้าสู่ตำบล เริ่มจาก 4 แยกวงเวียนนเรศวร โดยถนนสุวรรณสร ถึงสามแยกหนองชะอม ระยะทาง 5 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายสุวินทวงษ์ ระยะทาง 300 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนสายปากพลี- ดอนยาง เข้าสู่ ต.โคกไม้ลาย ถนนผ่าน ม.5 ถึง ม.3 อบต. โคกไม้ลายระยะทาง 1500 เมตร อบต. อยู่ทางด้านซ้ายมือขาเข้าตำบล

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด-หน่อไม้-ผลไม้แช่อิ่ม-ถั่วทอด-กลอย

สถานที่

1.วัดท้าวอู่ทอง ม.3
2.วัดปามะไฟ ม.4
3.วัดบึง ม.5
4.วัดหนองชะอม ม.6
5.วัดหนองเข้ ม.7
6.สถานีอนามัยตำบลโคกไม้ลาย
7.ที่ทำการ อบต.โคกไม้ลาย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดท้าวอู่ทอง วัดท้าวอู่ทองเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง มีงานศิลป์ งานเขียนเก่าแก่น่าศึกษาด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 17 กม. ห่างจากสามแยกหนองชะอม ประมาณ 2 กม.
2 วัดป่ามะไฟ วัดป่ามะไฟ เป็นวัดที่มีชื่อมานาน ด้านการศึกษา การปฏิบัติ เป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพราะมีสถานที่ดี กว้างขวาง เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของผู้รักความสงบ และมีโบราณวัตถุให้ศึกษามากมาย โดยเฉพาะทางวัดได้สร้างพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บของเก่าแก่ให้ได้ศึกษาที่สี่แยกนเรศวร จ.ปราจีนบุรี อยู่ใกล้กับวัดท้าวอู่ทอง
3 ตลาดผลไม้หนองชะอม เป็นแหล่งรวมผลไม้นานาชนิด ทั้งที่เป็นผลไม้ของจังหวัดปราจีน และจังหวัดใกล้เคียง มีผลไม้ตลอดทั้งปี และผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารแปรรูปมากมาย
4 วัดป่ามะไฟ
5 ตลาดผลไม้หนองชะอม
6 วัดป่ามะไฟ
7 วัดป่ามะไฟ
8 วัดป่ามะไฟ
9 วัดบึง วัดบึงก็มีความเก่าแก่เช่นกับวัดอื่น ๆ มีประวัติความเป็นมามากมาย มีงานศิลป์ วาดเขียนเก่าแก่ให้ศึกษาภายในพระอุโบสถ มีสระน้ำขนาด 33 ไร่ เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกายอยู่ข้างวัด อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 15 กม.

ร้านอาหาร
1 ภัตตาคารแสนสว่ ถ.ราษฎรดำริ อ.เมือง โทร : (037)211230 อาหารตามสั่ง ระดับภัตตาคาร
2 ร้านน้องนก ม.6 ต.โคกไม้ลาย ถ.สุวรรณสร อาหารตามสั่ง
3 ร้านอาหารจ.พู ม.6 ต.โคกไม้ลาย อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและดินไทย
2 ดอกไม้เทียนหอม ดอกไม้เทียนหอม
3 ถั่วทอดกลอยอบกรอบ ถั่วทอดกลอยอบกรอบ
4 ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้แช่อิ่ม มีหลายชนิด เช่น มะม่วง, มะกอก, มะปราง, กระท้อน เป็นต้น
5 หน่อไม้ไผ่ตงสำเร็จรูป เป็นหน่อไม้ที่คัดจากหน่อไม้ไผ่ตงคุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ฟอกสี ไม่ใส่สารกันบูด
6 หัวใจสบู่หอมเดี่ยว หัวใจสบู่หอมเดี่ยว
7 ไม้กวาดพื้น 1. ไม้กวาดขนาด 8 เสา 2. ไม้กวาดขนาด 6 เสา

สินค้าโอทอป ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง ปราจีนบุรี