ข้อมูลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นบ้านเมืองเก่า มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีหลักฐานให้เห็นคือ ศาลเจ้าพ่อหนุมาน ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหนุมานทางด้านทิศตะวันตก ห่างจากหมู่ที่ 1 ประมาณ 1 กม. ในปีพ.ศ.2500 ชาวบ้านเห็นว่าทรุดโทรม จึงทำการรื้อถอน และทำพิธีบรวงสรวงอัญเชิญมาอยู่ที่ใหม่ ติดกับหนองหนุมาน หมู่ที่ 1 และเป็นที่สักการะของคนทั่วไป แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลมี 21 หมู่บ้าน มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล คือ หมู่ที่ 11 บ้านดงเย็นเขตเทศบาลทั้งหมู่บ้าน และหมู่ที่ 8,9,10,12,16,17 เป็นเขตเทศบาลบางส่วน

พื้นที่

ตำบลเมืองเก่า เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังในฤดูฝน(บางส่วน) มีพื้นที่ทั้งหมด 43,530 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองถี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา,เกษตรกรรม(ปลูกพืช,เลี้ยงสัตว์)
อาชีพเสริม: ค้าขาย,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,รถประจำทาง(ทั้งทางรถยนต์,รถไฟ),ธนาคาร,ที่ทำการไปรษณีย์,สถานพยาบาล,สถานีตำรวจ,ร้านอาหาร,ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ครบครัน

การเดินทาง

เส้นทางจากจังหวัดปราจีนบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33(สุวรรณศร) ผ่านอำเภอประจันตคาม จนถึงสี่แยกสามทหาร อำเภอกบินทร์บุรี นี่คือศูนน์กลางของตำบล ระยะทางจากจ.ปราจีนบุรีถึงตำบลเมืองเก่า 50 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผักกระเฉดชะลูดน้ำ

สถานที่

1. สวนกบินทร์เฉลิมราษฎร์(หนองปลาแขยง)
2. วัดหลวงบดินทร์เดชา
3. วัดมหาชัย
4. ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า
5. ธนาคารกรุงไทย
6. ธนาคารออมสิน
7. ธนาคารกสิกรไทย
8. ธนาคารไทยพาณิชย์
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
10. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)
11. เทศบาลตำบลเมืองเก่า
12. โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
13. องค์การโทรศัพท์อำเภอกบินทร์บุรี
14. ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
15. สถานีขนส่งอำเภอกบินทร์บุรี
16. สถานีตำรวจ
17. ตลาดสด 2 แห่ง
18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดหลวงบดินทร์เดชา ตั้งอยู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ห่างจากตัวอำเภอ 8 กม. เป็นวัดที่พระยาบดินทร์เดชา สร้างขึ้นระหว่างเป็นแม่ทัพไปรบกับญวนในรัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่เก่าแก่มาก เคยใช้เป็นที่ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในหัวเมืองแทบนี้
2 หนองปลาแขยง ตั้งอยู่ทิศเหนือ ถนนสุวรรณศรกิโลเมตรที่ 207 เนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำได้ประมาณ 1,920,000 ลูกบาศก์เมตร ในสมัยก่อนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจากประเทศจีน ประมาณ 10,000 ตัว ลงเล่นในน้ำตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกเย็น มีทัศนียภาพที่งดงามมาก
3 วัดมหาชัย อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านดงเย็น สร้างโดยพระคำแหงมหิมา เจ้าเมืองกบินทร์บุรีครั้งเป็นเป็นหัวหน้าคุมพลออกไปประจำ ณ เมืองพระตะบอง โดยได้สร้างวัดมหาชัย ณ เมืองบ้านใหม่ เป็นการฉลองชัยชนะ ปัจจุบันภายในวัดมีเจดีย์ทรงไม้สิบสอง สุงประมาณ 5 เมตร เป็นที่บรรจุอัฐิพระคำแหงมหิมาด้วย
4 อุทยานกบินทร์เฉลิมราช อยู่ติดกับหนองปลาแขยง สร้างเพื่อเป็นสวนสุขภาพ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน และประชาชนทั่วไป

โรงแรม
1 กบินทร์ โฮเต็ล 63/1-9 ม.16 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร : 037-281030 จำนวนที่พัก 45 ห้อง , ราคา 150 - 400 บาท
2 กบินทร์อินเตอร์ โฮเทล 100 ม.2 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร.(037)281450 จำนวนที่พัก 21 ห้อง , ราคา 250 - 1,200 บาท
3 ศรีกบินทร์ 128 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร. (037)281375 จำนวนที่พัก 55 ห้อง , ราคา 200 - 400 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านตลาดโต้รุ่ง สี่แยกสามทหาร ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปร อาหารตามสั่งทุกประเภท
2 ร้านต้นหยงเนื้อย่ สี่แยกสามทหาร ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปร เนื้อย่างเกาหลี
3 ร้านที.เค. คาราโอ ม.13 ถ.นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี คาราโอเกะ
4 ร้านประสบโชค บ้านเลขที่ 5 ม.16 ถ.นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา อาหารตามสั่ง
5 ร้านปาล์มสวีทโฮม 520 ม.8 สี่แยกสามทหาร ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บ อาหารไทย,จีน,ฝรั่ง(เพื่อชีวิต)
6 ร้านอ๊อกโทปัส ม.8 สี่แยกสามทหาร ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี สถานบันเทิง(เทค)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ซาลาเปา ซาลาเปา
2 ต้นไม้มงคล (ลูกปัดสีต่างๆ) ต้นไม้มงคล (ลูกปัดสีต่างๆ)
3 ผักกระเฉดชะลูดน้ำ ผลิตภัณฑ์ผักกระเฉดชะลูดน้ำ เป็นการนำเอายอดผักกระเฉดมาทำชะลูดน้ำ เพื่อให้มีผลผลิตที่มีลักษณะพิเศษคือ กรอบอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด และยังส่งไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

ซาลาเปา
ปราจีนบุรี