ข้อมูลตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาไม้แก้วเดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลกบินทร์และย่านรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2524 ได้แยกออกมาจากตำบลกบินทร์และตำบลย่านรี รวม 8 หมู่บ้านยกฐานะเป็นตำบลเขาไม้แก้ว โดยยึดเอาหมู่ที่ 4 บ้านเขาไม้แก้วซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางตำบลเป็นชื่อตำบล และมาจากสภาพพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาเล็กๆ ที่ปกคลุมด้วยต้นแก้ว จึงได้ชื่อว่าบ้านเขาไม้แก้วและเป็นตำบลเขาไม้แก้วในที่สุด และเมื่อปี 2543 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านออกอีก จำนวน 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 10 หมู่บ้านในปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังปนทรายและสภาพภูมิประะเทศเป็นเนินสูงเขาดิน และประชาชนในตำบลอาศัยรวมกันอยู่เป็นชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ มีพื้นที่ประมาณ 48,037 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกบินทร์ อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลานตะเคียน อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,508 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลเข้าสู่ตำบลเขาไม้แก้วสามารถเข้าได้ 1 เส้นทางออกจากเมืองปราจีนบุรีโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 320 ผ่านหน้าค่ายจักรพงษ์ถึงวงเวียนสี่แยกนเรศวรแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนสุวรรณศร ประมาณ 47 กิโลเมตรถึงสี่แยกทหาร กบินบุรีแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ไปทางฉะเชิงเทราประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านหน้าที่ทำการอำเภอกบินบุรีถึงสี่แยกโรงเรียนสายมิตรวิทยาแล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยาง ร.พ.ช. เข้าไปประมาณ 28 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริการตำบล

ผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับจากหินสี

สถานที่

1) ศูนย์บฏิบัติธรรมและแหล่งสมุนไพรไทยบ้านหลังเขา ม.3
2) องค์การบริหารส่วนตำบล
3) สถานีอนามัยตำบลเขาไม้แก้ว
4) สถานีอนามัยโปร่งสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศูนย์ปฏิบัติธรรมและแหล่งสมุนไพรบ้านหลังเขา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งยังเป็รแหล่งยาสมุนไพรนานาชนิด

โรงแรม
1 เพชรกระจ่าง รีสอร์ท 23/8 หมู่ 6 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร : 037 451 318 มีห้องปรับอากาศ 18 ห้อง ราคา 500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้าแขม,ทางมะพร้าวและเส้นก้านตาล รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติเช่น ดอกแขม , ทางมะพร้าว ก้านตาลมาถักรวมกันเป็นไม้กวาด โดยผ่านการฝึกทำจนเกิดความชำนาญและมีความคงทนตลอดจนรูปแบบที่สวยงามจนตลาดให้การยอมรับ
2 เครื่องประดับที่ทำจากหินสีและหินธรรมชาติ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เป็นการนำหินสีสังเคราะห์และหินหอยมุกธรรมชาติมาเจียรนัยแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ตามรูปลักษณะที่ตลาดต้องการโดยการผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและสวยงามเป็นมาตราฐานจนตลาดให้การยอมรับ

สินค้าโอทอป ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี