ข้อมูลตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ทัพใหญ่ของท้าวอุเทนได้มาพักทัพหลังจากไปปราบปรามศึก บริเวณดังกล่าวเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เต็มไปด้วยหอยชนิดต่างๆ กองทัพได้นำหอยเหล่านั้นมาใช้ในการประกอบอาหาร ต่อมาจึงเรียกหนองนั้นว่า หนองหอย เมื่อเกิดเป็นบ้านเรือนและชุมชนหนาแน่นขึ้น จึงเรียกบ้านนั้นว่า บ้านหอย ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และได้ใช้ชื่อ บ้านหอย เป็นชื่อตำบล เรียกตำบลบ้านหอย

พื้นที่

เป็นอำเภอที่อยู่ตอนใต้ของอำเภอประจันตคามห่างจากที่ว่าการอำเภอจันตคาม 6 กม. เนื้อที่ 23,608 ตร./กม. เป็นที่ราบสูงมีชุมชนเกาะเป็นกลุ่มๆ มีคลองธรรมชาติไหลผ่านหมู่บ้าน ติดต่อระหว่าง อ.ประจันตคามและอ.ศรีมหาโพธิ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแสง และต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 926 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากศาลหลักเมือง ถึงสี่แยกนเรศวร 9 กม. เลี้ยวขวาไปตามถนนสุวรรณศร อีกประมาณ 20 กม. ถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวาไปถึงหน้าที่ว่าการอำเภอประจันตคาม ระยะทาง 1 กม. ขับรถข้ามทางรถไฟ ตรงไปตามถนนสานประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ์ ผ่าน อบต.เกาะลอย 6 กม. เลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยก ร้านขายวัสดุก่อสร้างตรงไปอีก 7 กม. จะถึง อบต.บ้านหอยทางขวามือ

ผลิตภัณฑ์

สุ่มไก่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สุ่มไก่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์: เป็นสุ่มไก่ที่มีความอดทนแข็งแรงทำมาจากไม้ไผ่,ลวด ที่มีในท้องถิ่น มี 3 ขนาดคือ เล็ก/กลาง/ใหญ่