ข้อมูลตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบุฝ้ายตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2488 อยู่ทางตอนเหนือของอำเภอ พื้นที่ติดเขาใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ในเขตพื้นที่ติดกับตำบลหนองแก้วเป็นป่าไม้มีต้นฝ้ายน้ำขึ้นเอง ตามธรรมชาติมากมาย จึงเรียกขานพื้นที่นี้ว่า ตำบลบุฝ้าย หมู่ที่ 1 ของตำบลในปัจจุบัน

พื้นที่

มีถนน รพช. ผ่านเข้าสู่ตำบล พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูงติดเขาใหญ่ และมีลำคลองประจันตคามหรือแม่น้ำประจันตคามซึ่งต่อจากน้ำตกตะคร้อ และน้ำตกสลัดไดไหลจากเขาใหญ่ลงสู่พื้นที่ตำบลและไหลผ่านไปตำบลหนองแก้ว ตำบลประจันตคาม สู่แม่น้ำปางปะกง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา,ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม: ถักโค้งหมวก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 962 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 17 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ออกจากศาลหลักเมืองตรงไป แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านสถานีรถไฟปราจีนบุรี แล้วตรงไปยังสี่แยกนเรศวร แล้วเลี้ยวขวาขึ้นถนนสุวรรณศรตรงมายัง 4 แยก อ.ประจันตคาม ระยะทางประมาณ 20 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนน รพช. สายท่าโพธิ์-เนินเป้า ผ่านต.หนองแก้ว แล้วเข้าถึงต.บุฝ้าย โดยผ่าน ม.13,4 แล้วถึง อบต. ระยะทาง 9 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกแกง-ข้าวกล้อง-ข้าวซ้อมมือ-ข้าวสาร

สถานที่

1. น้ำตกตะกร้อ
2. น้ำตกสลัดได
3. น้ำตกส้มป่อย
4. น้ำตกฟองสบู่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกแก่งสลัดได น้ำตกแก่งสลัดได อยู่หมู่ที่ 8 ต.บุฝ้าย ห่างจากถนนสุวรรณศร ประมาณ 15 กม. สภาพเป็นแก่งน้ำไหลตามหุบเขาเทือกเขาใหญ่ มีน้ำไหลเชี่ยวเฉพาะหน้าฝน ไหลลดระดับตามแก่งหิน สองฝากมีเนินเขา และมีป่าโปร่งเหมาะแก่การเดินเล่นและพักผ่อน น้ำในแอ่งใสสะอาด สามารถลงเล่นได้
2 น้ำตกตะคร้อ น้ำตกตะคร้อ อยู่ที่หมู่ที่ 8 ต.บฝ้าย น้ำตกตะคร้ออยู่ชั้นล่างลงมาของน้ำตกแก่งสลัดได ห่างจากถนนสุวรรณศร ประมาณ13 กม. มีสภาพเป็นธารน้ำไหลบริเวณกว้าง การคมนาคมสะดวก เป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่นและข้างเคียง และเป็นที่ทำการของหน่วยรักษาป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3 น้ำตกฟองสบู่ น้ำตกฟองสบู่ อยู่หมู่ที่ 8 ต.บุฝ้าย อยู่ห่างจากถนนสุวรรณศรประมาณ 20 กม. เป็นน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติมากเป็นน้ำตกสูง เวลาตกลงแตกเป็นฟองสบู่ น้ำใสสะอาดสามารถลงเล่นได้ บริเวณรอบๆ เขียวขจีด้วยแมกไม้นานาชนิด ให้ความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน

โรงแรม
1 โรงแรมเฟื่องฟ้า ม.7 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม โทร. (037)291840,(037)291341 ราคา 400 บาท

ร้านอาหาร
1 ประสิทธิ์โภชนา ม.2 ต.ประจันตคาม โทร. (037)291740 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง,ข้าวซ้อมมือ,ข้าวสาร รายละเอียดผลิตภัณฑ์: สีเป็นข้าวกล้อง มีความหอมและนุ่ม ข้าวซ้อมมือ,ข้าวสาร หุงขึ้นหม้อ หอม และนุ่ม
2 น้ำพริกแกง รายละเอียดผลิตภัณฑ์: มีกลิ่นหอม เข้มข้น สะอาด ใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองปราศจากยาฆ่าแมลง และไม่ใช้วัตถุกันเสีย
3 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี