ข้อมูลตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแก้ว เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศลาว แล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหนองน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหนองน้ำที่มีนกแก้วอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านหนองแก้ว ต่อมาประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขยายหมู่บ้านออกไปหลายหมู่ เมื่อมีการตั้งชื่อตำบลจึงตั้งชื่อว่าตำบลหนองแก้ว

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบล ประชาชนส่วนมากมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน และรักความสงบ นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพหลายอาชีพด้วยกัน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ทำไม้กวาด ทำแปรงทาสี ทำนา ทำสวน ทำไม้ดอกไม้ประดับและปลูกไผ่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ดินปนทราย มีลำคลองไหลผ่าน 6 แห่ง (อินทร์ไตรย์ หนองแก้ว ประเถท บอน ช้างคลาน โคกเขื่อน) มีหนองน้ำธรรมชาติ 7 แห่ง (ชุมพล ยุ่ง สัมพันธ์ อีผล โหมด บ้านไร่ กุดตามาก) และมีสถานที่ท่องเที่ยวคือ น้ำตกธารทิพย์ ลานหิน ที่สามารถปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อุทยานฯเขาใหญ่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บุฝ้าย และ ต.คำโหนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา,ทำสวน,ทำไร่,รับจ้าง,ไม้กวาด,ปลูกไผ่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 968 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 65 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ออกจากศาลหลักเมืองตรงไป ผ่านสถานีรถไฟปราจีนบุรี แล้วตรงไปยังสี่แยกนเรศวร แล้วเลี้ยงขวา ขึ้นถนนสุวรรณตรงมายัง 4 แยก อ.ประจันตคาม ระยะทางประมาณ 20 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนน รพช. สายท่าโพธิ์-เนินเป้า เข้าตำบลหนองแก้ว โดยผ่าน ม.6,3 ระยะทางประมาณ 4 กม. แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนน เข้าหมู่บ้านอีกประมาณ 300 ม.ถึง อบต.

ผลิตภัณฑ์

หน่อไม้-แปรงทาสี-ไม้กวาด-น้ำตาลปึก

สถานที่

1. น้ำตกธารทิพย์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกธารทิพย์ อยู่ห่างจากถนนสุวรรณศร ไปตามถนน รพช. ประมาณ 12 กม. อยู่ที่ 10 ต.หนองแก้ว มีสภาพเป็นหลายชั้น เป็นผาสูงและธารน้ำไหล มีความสวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก

โรงแรม
1 โรงแรมเฟื่องฟ้า ม.7 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม โทร. (037)291840,291341 ราคา 400 บาท

ร้านอาหาร
1 ประสิทธิ์โภชนา ม.2 ต.ประจันตคาม โทร. (037)291740 ราคาตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตอนกิ่งไผ่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์: ผลิตไผ่ตงขายนอกฤดูกาล และตอนกิ่งไผ่จำหน่าย
2 น้ำตาลปึก รายละเอียดผลิตภัณฑ์: เป็นน้ำตาลปึก ที่ทำจากธรรมชาติไม่ผสมสารเคมี เหมาะสำหรับทำอาหาร
3 หน่อไผ่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์: ผลิตไผ่ตงขายนอกฤดูกาล และตอนหน่อไผ่จำหน่าย
4 แปรงทาสี รายละเอียดผลิตภัณฑ์: เป็นแปรงที่ทำจากดอกหญ้ามีขนาดพอเหมาะหยิบใช้ได้สบาย ใช้สำหรับทำความสะอาดหรือใช้ทาสี มีความคงทน ใช้ได้นาน คุ้มราคา
5 ไม้กวาดดอกหญ้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์: มีความคงทน แน่นหนา ใช้กวาดบ้านเรือนและอื่นๆตามต้องการ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม ปราจีนบุรี