ข้อมูลตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกไทย เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโคกปีบซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นเมืองโบราณมีอาณาเขตพื้นที่กว้างใหญ่ ต่อมาภายหลังเห็นว่าการบริหารการปกครองเมืองที่กว้างใหญ่ยากลำบาก ในปี พ.ศ. 2518 ได้แยกออกมาจากตำบลโคกปีบ มาตั้งขึ้นเป็นตำบลโคกไทยมาจนทุกวันนี้ ราษฎรส่วนใหญ่พูดภาษาลาวพรวน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านสระข่อย, หมู่ 2 บ้านโคกไทย, หมู่ 3 บ้านโคกไทย, หมู่ 4 บ้านหนองเกตุ, หมู่ 5 บ้านโป่งตะเคียน, หมู่ 6 บ้านหนองแสง, หมู่ 7 บ้านโคกพนมดี

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายในที่ราบลุ่ม และเป็นดินลูกรังในที่ราบเนินสูง ซึ่งจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด 45,248 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,280 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านซ่อง อ.มหาสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง, ปลูกพืชผักสวนครัว, สานเข่ง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,750 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.03 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 319 ถนนสุวินทวงศ์ โดยเริ่มต้นที่สี่แยกไฟแดง (ทางเข้าเมืองปราจีนบุรี) ข้ามสะพานแม่น้ำปราจีนบุรี มุ่งหน้าตามถนน 319 ไปทางทิศใต้ ประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงสี่แยกไฟแดงโคกปีบ แล้วตรงไปตามถนน 319 อีก 2 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ และนับจากที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถมุ่งหน้าตรงไปอีก 6 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านโคกไทย แล้วแยกซ้ายมือไปถนนโคกไทย - คีรี อีก 4 กิโลเมตร ถึงอบต.(โคกไทยซึ่งเป็นจุดกลางของตำบล)

ผลิตภัณฑ์

เข่งไม้ไผ่-ผักปลอดสารพิษ

สถานที่

1.สระมรกต
2.รอยพระพุทธบาทคู่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สระมรกต เป็นสระน้ำเก่าแก่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 115 เมตร ยาว 214 เมตร ลึก 305 เมตร มีบริเวณคันดินล้อมรอบ รวมพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนหนึ่งพันปีมาแล้วสำหรับเป็นที่ปลุกเสกน้ำมนต์
2 สระมรกต
3 สระมรกต
4 รอยพระพุทธบาทคู่ เป็นรอยพระพุทบาทคู่ที่สร้างบนพื้นศิลาแลงอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
5 รอยพระพุทธบาทคู่
6 รอยพระพุทธบาทคู่
7 รอยพระพุทธบาทคู่
8 รอยพระพุทธบาทคู่
9 รอยพระพุทธบาทคู่

ร้านอาหาร
1 เจ้แดงต้มเลือดหมู 103 หมู่ 3 ต.โคกไทย โทร : (037)276022 ต้มเลือดหมู และอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานตะกร้าทางมะพร้าว
2 กระยาสารทสมุนไพร กระยาสารทสมุนไพร ไทยพวน มีส่วนผสมจากสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด ใช้ส่วนผสมน้ำตาลอ้อยแท้ตามตำรับโบราณของชาวไทยพวน อายุนับร้อยปี ใหม่ สด สะอาด
3 ตะกร้าจักสานจากทางมะพร้าว ตะกร้าจักสานจากทางมะพร้าว
4 ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ มีหลายรูปแบบ หลายขนาด ทำได้ทุกแบบแล้วแต่ผู้ซื้อจะสั่งทำ
5 ผักปลอดสารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 3 ชนิด ที่มากที่สุด ได้แก่ ถั่วฝักยาว, แตงกวา และมะเขือ
6 เข่งไม้ไผ่ สานเข่งไม้ไผ่ลวก ลายขัดธรรมดา ไม่มีลวดลาย มี 3 ขนาด ขนาดเบอร์ 18, 10, 5

สินค้าโอทอป ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ ปราจีนบุรี