ข้อมูลตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากชาวลาวเวียงจันทร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงได้อพยพถิ่นฐานมาตั้งรกราก ณ. ถิ่นฐานแห่งนี้ ซึ่งในอดีตนั้นเรียกตำบลนี้ว่า "บ้านใหญ่ลาว" จนปัจจุบันนี้ได้ตัดคำว่าลาวออกไปเพราะคนรุ่นเก่าบรรพบุรุษได้หมดรุ่นไปแล้วลูกหลานรุ่นหลังได้กลายเป็นคนไทย เชื้อชาติไทยและถือสัญชาติไทยเพราะเหตุนี้เอง ตำบลนี้จึงได้ชื่อว่า ตำบลบ้านใหญ่ มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ตำบลบ้านใหญ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าข่อย, บ้านโพธิ์, บ้านโพธิ์ไทร, บ้านหนองปลาจีน, บ้านบุ่งกระเบา, บ้านใหม่, บ้านเกาะโพธิ์

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป มีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกาะโพธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีนาวา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก:ทำนา
อาชีพเสริม:ทอพรมเช็ดเท้า, ทำไม้กวาด, ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า โทรศัพท์ พร้อมการคมนาคม มีถนนลาดยางเข้าสู่ตำบล

การเดินทาง

โดยทางรถยนต์จากสี่แยกไฟแดงนครนายก ตรงไปยังน้ำตกนางรองและสาริกา ประมาณ 2 กม. เลี้ยวขวาเข้าสู่ตำบล

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด, สารส้ม

สถานที่

1. วัดท่าข่อย
2. วัดบุ่งกระเบา
3.ศูนย์ฝึกอาชีพผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดนครนายก
4. อบต. บ้านใหญ่
5.สถานีอนามัยบ้านท่าข่อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ศูนย์ฝึกอาชีพผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เป็นอาคารทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นสถานที่โชว์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ของจังหวัดนครนายก

โรงแรม
1 นอร์ธ บังกะโล 145 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0 3731 1814 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 200 - 400 บาท

ร้านอาหาร
1 ตาราดหน้าทะเล 42/1 ม.5 ต.บ้านใหญ่ โทร.(038)321022 ราดหน้าทะเล,ผัดไทย,ตามสั่ง
2 เรือนท่าข่อย ม.1 ต.บ้านใหญ่ โทร.(038)313348 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
2 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลไม้เช่น มะกรูดหวาน กระท้อนแช่อิ่ม มะขามแก้ว 3 รส ได้รับมาตรฐาน อ.ย.
3 สารส้มดับกลิ่นกาย สารส้มดับกลิ่นกาย
4 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า
5 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า "ตราเต่า"

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง นครนายก