ข้อมูลตำบลดงละคร อำเภอเมือง นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายว่าเมือง “ดงละคร” เป็นเมืองที่นางพญาของสมัยโบราณสร้างไว้ให้องครักษ์ ซึ่งผู้รู้สันนิฐานว่า เมืองที่กล่าวถึงคือเมืองโบราณดงละคร ชื่อดงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่าว่าในคืนวันเพ็ญเต็มดวงชาวบ้านาจะได้ยินเสียงปี่พาทย์แว่วมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละคร คือดงที่มีเสียงละคร หรือเมืองลับแล แถลงลักษณ์หลักฐาน บุราณเรื่อง ตำนานเมืองกล่าวแจ้ง แถลงไข แต่กาลก่อนเป็นดอนดงและพงไพร มีสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยนับร้อยพัน ทั้งเสือช้างกวางเก้ง กระเรียนกระรอก สุนัขจิ้งจอกชะนีลิง กะทิงสมัน กระต่ายกระแต-แย้บ้าง ค่าครอบครัน อุดมพันธ์ไม้ป่า น่าเพลิดเพลิน ทั้งเต็งรังตะแบกไผ่ ไม้ตะเคียน ไม้กะเบียนกะบกกะเบา ตามเขาเขิน แดงสักรังประดู่ ดูเจริญ ชมเพลินธรรมชาติ สะอาดตา เหลือสะพรั่งดังแดนดิน ถิ่นสวรรค์ ด้วยมีพันธ์ไม้บุนนาค มากหนักหนา ดอกหล่นอยู่เกลื่อนกลาด ดาษดา ประดับป่างามวิไล ในไพรพง คำผู้แก่ผู้เฒ่า แกเล่าขาน แต่ก่อนกาลจำได้ ไม่ไหลหลง ใครร้องรำเล่นละคร ในดอนดง อาถรรพ์ส่งสาปสรรค์ มีอันเป็น ตามตำนานท่ยินมา ปรากฎชัด ซึ่งประวัติตำบลนี้ ชี้ให้เห็น ทั้งวันดีคืนดี ที่ร่มเย็น มีเสียงเล่นร้องรำ มาตามลม เสียงละครไพเราะ เสนาะโสต แว่วอุโฆษวังเวงเราะ ดูเหมาะสม เสียงเพลงพิณจินตนา น่านิยม หวาบอารมณ์ภิรมย์ชื่น ระรื่นใจ จึงพร้อมกันตั้งนาม ตำบลบ้าน ตามตำนานท่กล่าวแจ้ง แถลงไข อาศัยเสียงเล่นละคร ในดอนไพร ตั้งชื่อให้ต้องตรง ว่า "ดงละคร" และนั้นคือที่มาของชื่อ “ตำบลดงละคร” ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตำบลใ นเขตการปกครอง ของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

พื้นที่

ตำบลดงละคร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 61.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,668.75 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลดงละครเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทางตอนบนของพื้นที่ตำบล (หมู่ที่ 4,6,10,11) และบางส่วนของพื้นที่ตำบล(หมู่ 1,2,3) เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ และพืชผัก และทางตอนล่างของพื้นที่ตำบล (หมู่ที่ 7,8,9,12) และบางส่วนของพื้นที่ตำบล(หมู่ที่ 1,2,3) เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ ทำนา และเลี้ยงปลา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าช้าง และ ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกาะโพธิ์ และ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนยอ และ ต.ท่าทราย เทศบาล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาและทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป รวมกลุ่มอาชีพสร้างงานเสริมรายได้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,430 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.48 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 520 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.60 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากตัวอำเภอเมืองนครนายก ถึงตำบลดงละคร สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1เดินทางไปตามถนนนครนายก-รังสิต เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกไฟแดงสามสาว ตรงไปตาม ถนนนครนายก-บ้านสร้าง ทางไปอำเภอบ้านสร้าง ประมาณ 8 ก.ม. จะเห็นป้ายแสดงทางเข้าที่ทำการอบต.ดงละคร (แต่ถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าพื้นที่ดงละครในส่วนของกลางดงล ประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกที่ตั้งเมืองโบราณบ้านดงละคร โดยเลี้ยวซ้าเข้าไปตรงปากทางเข้าซอยน้ำทิพย์ข้างวัดดงละคร
เส้นทางที่ 2 เดินทางผ่านโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านตลาดเก่า ตรงไปผ่านที่ทำการ อบต.วังกระโจม เลี้ยวขวาข้ามสะพานคลองเหมือง แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 4 ก.ม. จะเห็นป้ายแสดง ทางเข้าที่ทำการ อบต. ดงละคร รวมระยะทาง 8 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

กระยาสารท-ผลไม้แปรรูป-มะปรางหวาน-กลุ่มรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงละคร
3. สถานีอนามัยหนองทองทราย
4.สถานีอนามัยท่าแห.
5.โรงเรียน 5 แห่ง โรงเรียนวัดหนองทองทราย โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล
6.สถานีตำรวจ 1 แห่ง
7. วัด 8 แห่ง วัดมณีวงศ์ (วัดหนองกะพ้อ) วัดสุวรรณศิริ (วัดหนองหมู) วัดสันติวัฒนาราม วัดหนองทองทราย วัดคลองโพธิ์ วัดใหม่บำเพ็ญผล(วัดท่าแห) วัดดงละคร วัดท่าอิฐ
8.สำนักสงฆ์ 1 แห่ง สำนักสงฆ์ธรรมจักร
9.โบราณสถานเมืองโบราณ 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เมืองโบราณ เมืองโบราณดงละคร ตั้งอยู่ในเขตตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ รูปลักษณะคล้ายกระทะคว่ำจุดสูงสุด (ยอดเนิน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 32 เมตร พื้นที่ตัวเมืองอยู่สูง จากระดับน้ำทะเล 9-10 เมตร มีเมืองชั้นนอก-เมืองชั้นใน เป็นเมืองสมัยวัฒนธรรมทราวดี เริ่มมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานยุคแรกประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12-14 ต่อมาพุทธศตวรรษที่ 15-16
2 เมืองโบราณ นิทรรศการโบราณวัตถุ ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานหมายเลขที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวเมืองโบราณดงละครและโบราณวัตถุที่ขุดได้ในบริเวณนี้ เช่น เศียรพระพุทธรูปกาไหล่ทองสมัยทวารวดี แผ่นทอง เม็ดข้าวสารดำ เตาหลอมโลหะขนาดเล็ก ชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดี เศษกระเบื้องของจีนสมัยราชวงศ์ถัง คันฉ่องสำริด อายุราวพุทธศตวรรษท่ 18 เป็นต้น
3 เมืองโบราณ เมืองดงละครมีผังเมืองเป็นรูปไข่หรือวงรี มีคันดินและคูน้ำล้อมรอบ อันเป็นลักษณะผังเมืองยุคทวารวดี-ลพบุรี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14-19 สภาพภูมิประเทศของเมืองคล้ายกระทะคว่ำมีเนินสูงราว 30 ม. ทางด้านตะวันออกเรียกว่า หนองกระพ้อ มีประตูทางเข้าเมืองและสระนำอยู่ทั้งสี่ทิศ สันนิษฐานว่าชุมชนนี้มีการติดต่อกับต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า เพราะในอดีตชุมชนดงละครตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินปัจจุบัน โดยใช้แม่น้ำนครนายกล่องเรือสู่ทะเลได้สะดวก
4 เมืองโบราณ โบราณสถานหมายเลข 1 ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 ม. บริเวณเขตที่ดินธรณีสงฆ์ วัดสุวรรณคีระ (วัดหนองหมู) เป็นโบราณสถานซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 32 ม. ยาว 43 ม. รูปแบบคล้ายกำแพงแก้วเตี้ยๆ ก่อด้วยอิฐ มีทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ ภายในมีแท่นตั้งรูปเคารพเหลืออยู่ 2 แท่น (เดิมคงมี 3 แท่น) หลักฐานที่พบจากการขุดแต่งเมื่อ 2531-2532 และบูรณะเมื่อ 2536
5 เมืองโบราณ โบราณสถานหมายเลข 1
6 เมืองโบราณ โบราณสถานหมายเลข 2 สันนิษฐานว่า โบราณสถานแห่งนี้อาจเป็นสถูปที่ใช้บรรจุกระดูกของบุคคลสำคัญของเมืองนี้ในสมัยทวารวดี หรืออาจเป็นสถูปที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์ เนื่องจากมีการพบของมีค่า เช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ฯลฯ ส่วนลูกปัดก็พบเป็นจำนวนมาก ฝังปะปนอยู่กับดินถม คล้ายกับการฝังลูกนิมิตรในปัจจุบัน
7 โบราณสถานหมายเลข 2 ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 ม. เป็นแนวกรอบศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 3.7 ม. ยาว 4 ม. ตรงกลางขุดพบสถูปศิลาแลง รูปทรงกระบอกขนาดใหญ่ ซ้อนกัน 2 ชั้น โบราณวัตถุชิ้นสำคัญซึ่งพบจากการขุดแต่งเมื่อ 2532 คือ (1) พระพุทธรูปและแม่พิมพ์ ทำด้วยดินเผา ศิลปะแบบทวารดี (2) เครื่องประดับเช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ทำด้วยสำริด หัวแหวนทำด้วยหินสีต่างๆ ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ประมาณ 2,000 เม็ด หินมีลายสลัก (อาจเป็นตราประทับ) รูป ปู ช้าง

โรงแรม
1 บิ๊กเฮ้าส์บังกะโล ถนนสายนครนายก-บ้านสร้าง ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีห้องพักกว่า 40 ห้อง

ร้านอาหาร
1 ชายทุ่ง ถนนสายนครนายก-บ้านสร้าง บ้านหน้ากระดาน ตำบลดงละคร อำเภ บริการ อาหาร / ครื่องดื่มและอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระยาสารท กระยาสารท หอม หวาน อร่อย ถูกหลักอนามัย
2 กิ่งพันธุ์ไม้ กิ่งพันธุ์ไม้
3 นาฬิกาตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติ นาฬิกาตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติ
4 ผลิตภัณฑ์น้ำพริกต่างๆ น้ำพริกเผา, น้ำพริกแกง
5 ผลไม้แปรรูป ผลไม้แปรรูป
6 โต๊ะจ๊น โต๊ะจีน

สินค้าโอทอป ตำบลดงละคร อำเภอเมือง นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดงละคร อำเภอเมือง นครนายก