ข้อมูลตำบลดงละคร อำเภอเมือง นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายว่าเมือง “ดงละคร” เป็นเมืองที่นางพญาของสมัยโบราณสร้างไว้ให้องครักษ์ ซึ่งผู้รู้สันนิฐานว่า เมืองที่กล่าวถึงคือเมืองโบราณดงละคร ชื่อดงละครนี้มาจากตำนานพื้นบ้านบอกเล่าว่าในคืนวันเพ็ญเต็มดวงชาวบ้านาจะได้ยินเสียงปี่พาทย์แว่วมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละคร คือดงที่มีเสียงละคร หรือเมืองลับแล แถลงลักษณ์หลักฐาน บุราณเรื่อง ตำนานเมืองกล่าวแจ้ง แถลงไข แต่กาลก่อนเป็นดอนดงและพงไพร มีสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยนับร้อยพัน ทั้งเสือช้างกวางเก้ง กระเรียนกระรอก สุนัขจิ้งจอกชะนีลิง กะทิงสมัน กระต่ายกระแต-แย้บ้าง ค่าครอบครัน อุดมพันธ์ไม้ป่า น่าเพลิดเพลิน ทั้งเต็งรังตะแบกไผ่ ไม้ตะเคียน ไม้กะเบียนกะบกกะเบา ตามเขาเขิน แดงสักรังประดู่ ดูเจริญ ชมเพลินธรรมชาติ สะอาดตา เหลือสะพรั่งดังแดนดิน ถิ่นสวรรค์ ด้วยมีพันธ์ไม้บุนนาค มากหนักหนา ดอกหล่นอยู่เกลื่อนกลาด ดาษดา ประดับป่างามวิไล ในไพรพง คำผู้แก่ผู้เฒ่า แกเล่าขาน แต่ก่อนกาลจำได้ ไม่ไหลหลง ใครร้องรำเล่นละคร ในดอนดง อาถรรพ์ส่งสาปสรรค์ มีอันเป็น ตามตำนานท่ยินมา ปรากฎชัด ซึ่งประวัติตำบลนี้ ชี้ให้เห็น ทั้งวันดีคืนดี ที่ร่มเย็น มีเสียงเล่นร้องรำ มาตามลม เสียงละครไพเราะ เสนาะโสต แว่วอุโฆษวังเวงเราะ ดูเหมาะสม เสียงเพลงพิณจินตนา น่านิยม หวาบอารมณ์ภิรมย์ชื่น ระรื่นใจ จึงพร้อมกันตั้งนาม ตำบลบ้าน ตามตำนานท่กล่าวแจ้ง แถลงไข อาศัยเสียงเล่นละคร ในดอนไพร ตั้งชื่อให้ต้องตรง ว่า "ดงละคร" และนั้นคือที่มาของชื่อ “ตำบลดงละคร” ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตำบลใ นเขตการปกครอง ของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

พื้นที่

ตำบลดงละคร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 61.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,668.75 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน โดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลดงละครเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทางตอนบนของพื้นที่ตำบล (หมู่ที่ 4,6,10,11) และบางส่วนของพื้นที่ตำบล(หมู่ 1,2,3) เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ และพืชผัก และทางตอนล่างของพื้นที่ตำบล (หมู่ที่ 7,8,9,12) และบางส่วนของพื้นที่ตำบล(หมู่ที่ 1,2,3) เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ ทำนา และเลี้ยงปลา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าช้าง และ ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เกาะโพธิ์ และ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนยอ และ ต.ท่าทราย เทศบาล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาและทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป รวมกลุ่มอาชีพสร้างงานเสริมรายได้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,430 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.48 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 520 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.60 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากตัวอำเภอเมืองนครนายก ถึงตำบลดงละคร สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1เดินทางไปตามถนนนครนายก-รังสิต เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกไฟแดงสามสาว ตรงไปตาม ถนนนครนายก-บ้านสร้าง ทางไปอำเภอบ้านสร้าง ประมาณ 8 ก.ม. จะเห็นป้ายแสดงทางเข้าที่ทำการอบต.ดงละคร (แต่ถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าพื้นที่ดงละครในส่วนของกลางดงล ประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกที่ตั้งเมืองโบราณบ้านดงละคร โดยเลี้ยวซ้าเข้าไปตรงปากทางเข้าซอยน้ำทิพย์ข้างวัดดงละคร
เส้นทางที่ 2 เดินทางผ่านโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านตลาดเก่า ตรงไปผ่านที่ทำการ อบต.วังกระโจม เลี้ยวขวาข้ามสะพานคลองเหมือง แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 4 ก.ม. จะเห็นป้ายแสดง ทางเข้าที่ทำการ อบต. ดงละคร รวมระยะทาง 8 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

กระยาสารท-ผลไม้แปรรูป-มะปรางหวาน-กลุ่มรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

สินค้าโอทอป ตำบลดงละคร อำเภอเมือง นครนายก