ข้อมูลตำบลสาริกา อำเภอเมือง นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสาริกา เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดง, บ้านสวนหงษ์, บ้านสาริกา, ้บ้านกุดรัง, บ้านเขานางบวช, บ้านใหม่, บ้านวังดอกไม้, บ้านบุ่ง, บ้านพราหมณี, บ้านโพธิ์งาม, บ้านเขาแดง, บ้านโนนบก ตำบลสาริกา นั้น แต่เดิมเรียก "บ้านมุ่ง" และด้วยพื้นที่ของ ตำบลสาริกา เป็นภูเขา และที่ราบลุ่มประกอบด้วย มีทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามคือ น้ำตก ในสมัยประชาชนพากันเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกดังกล่าวและพบนำเอี้ยงสาริกาเป็นจำนวนมาก
จึงพากันเรียกน้ำตกนั้นว่า "น้ำตกสาริกา" จึงกลายเป็นที่มาของ
ตำบลสาริกา"

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มมีแม่น้ำนครนายกไหลผ่านพื้นที่เป็นที่ลาดเขาจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, ค้าขาย เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้ ตำบลสาริกา อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 8 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หินตั้ง ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาพระ, ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ไร่, รับราชการ
อาชีพเสริม ทำดอกไม้ประดิษฐ์, ทำไม้กวาด, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบ

การเดินทาง

ใช้เส้นทางนครนายก-น้ำตกสาริกา เดินทางโดยรถยนต์ ถนนลาดยางแยกจากถนนใหญ่ นครนายก-น้ำตกสาริกา สี่แยกประชาเกษม ไปทางน้ำตกลานรัก เดินทางจากตัวเมือง ถึงน้ำตกสาริการะยะทาง 12 กม. ถึง น้ำตกวังตะไคร้ 16 กม

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์-ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด-ผ้าบาติก-ผลไม้แช่อิ่มตากแห้ง

สถานที่

1.น้ำตกสาริกา
2.น้ำตกลานรัก
3.วังตะไคร้
4.วัดเขานางบวช
5.วัดตำหนัก
6.วัดชำนาญรังสรรค์
7.วัดถ้ำสาริกา
8.ครัวมะนาว (ร้านอาหาร, ที่พัก)
9.ณัฐ-ทิพ (ร้านอาหาร)
10.โพธิ์แดงรีสอร์ท (ที่พัก)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกสาริกา เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลสาริกา อ,เมือง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหมายเลข 3049 ระยะทาง 12 กม. แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง 3050 อีก 3 กม. ทางลาดยาวตลอด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลตกจากหน้าผาถึง 9 ชั้น
2 น้ำตกสาริกา ภาพด้านท้ายน้ำ ก่อนที่จะเดินไปถึงชั้นล่างของน้ำตก (เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการประชาคมทั้งในระดับตำบล และ อำเภอ เพราะน้ำตกสาริกาเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อ อยู่คู่กับจังหวัดนครนายก มีความสวยงาม และใกล้กรุงเทพฯ การคมนาคมสะดวก)

โรงแรม
1 กรีนวิว รีสอร์ท 409 หมู่ที่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ : 0 3738 5013, 08 6069 9533 , 08 9 825 4410, 08 4012 4057 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, มีเต็นท์ไว้บริการสำหรับผู้ที่ชอบบรร ยากาศแบบแค้มป์ปิ้ง
2 กาญาตรี รีสอร์ท 130/7 หมู่ 1 ต.สาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 089 490 1116, 086 069 4061, 085 091 9203 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 600 - 3,000 บาท
3 ขวัญนคร เมาเทนวิว รีสอร์ท 251/14 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 08 1915 2778, 08 1381 7056 จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 2,000 - 3,500 บาท
4 ค่ายลูกเสือสาริกา หมู่ 11 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0 3731 1481, 0 3731 1628 เรือนพัก 4 หลัง, กระโจม 10 หลัง
5 จุมภฏพันธุ์ทิพย์ อุทยาน วังตะไคร้ หมู่ 1 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 037-385164-5 , 08-1989-0365 โทรสาร : 037-385165 จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 500 - 2,800 บาท
6 ช่อชะมวง รีสอร์ท 92 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0 3738 5222, 0 3738 5220 โทรสาร : 0 3738 5189 จำนวนที่พัก 28 ห้อง, ราคา 1,500 - 5,000 บาท
7 ธิดาแกรด์วิว โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 124 หมู่ 2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 037-328265-6 โทรสาร : 037-328267 จำนวนที่พัก 27 ห้อง
8 บลูไดมอนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 117/5 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร. 08 1803 9279 , 08 7834 8789 โทรสาร : 0 3738 5262 จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 790 - 7,000 บาท
9 บ้านกลางไพร 123 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 08-6530-0371 , 08-1628-4223 จำนวนที่พัก 3 หลัง , ราคา 500 - 2,500 บาท
10 บ้านต้นไม้ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 08 1947 7022 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 1,000 - 2,500 บาท
11 บ้านพักน้ำตกนางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0 3731 1288 กด 4 จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 700 - 1,500 บาท
12 บ้านสวนบัวรีสอร์ท 148/3 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0 3738 5244, 0 1665 1081 โทรสาร : 0 3738 5245 จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 900 - 3,500 บาท
13 บ้านสวนศรีสุข 58/5 หมู่ที่ 2 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 081-805-4204 , 081-435-8614 , 037-385-289-90 จำนวนที่พัก 33 ห้อง , ราคา 1,000 - 13,000 บาท
14 บ้านสวนสาริกา รีสอร์ท 148/3 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0 3738 5244, 0 2939 4715, 08 1909 4164 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 750 - 1,800 บาท
15 บ้านสวนเยาวมาลย์ 228/5 ซ.ขวัญนคร ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 08 7025 4901, 08 9813 7302 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 800 - 1,500 บาท / บ้านปีกไม้สักสไตล์คันทรี่ ท่ามกลางดอกไม้นานาพรรณ และสายน้ำธรรมชาติ
16 บ้านแก้ว รีสอร์ท 174 หมู่ 1 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 08 1400 4940 จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 1,200 - 3,000 บาท
17 ภูมินทร์ รีสอร์ท 271 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 0 1804 2793 จำนวนที่พัก 8 หลัง, ราคา 1,200 - 3,500 บาท
18 ภูเขางาม รีสอร์ท 269/6 หมู่1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0-3738-5252-4 โทรสาร : 0-3738-5251 จำนวนที่พัก 180 ห้อง, ราคา 1,350 - 1,750 บาท
19 ภูโอบน้ำใส คันทรี่ รีสอร์ท 18/1 หมู่ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 037 328 363, 081 551 1566 แฟกซ์ : 0 3732 8370 42 ห้อง รวมห้องสูทและวิลล่า ราคา 800-1,500 บาท
20 รอยัล ฮิลส์ รีสอร์ท 100 /3 หมู่ 2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 037-328406-10 , 02-722-7018-9 โทรสาร : 037-328408 จำนวนที่พัก 91 ห้อง , ราคา 1,800 - 5,000 บาท
21 ริมธาร รีสอร์ท 304 หมู่ 1 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 2600 โทร : 0 3738 5340, 0 1305 8085, 0 6888 9616 จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 1,000 - 1,800 บาท
22 วินดา เฮ้าส์ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 08 1307 1440 จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 1,200 - 3,000 บาท
23 สมฤดี รีสอร์ท 34 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 08 1922 1774, 08 9924 1555 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 1,000 - 3,000 บาท
24 สระมะนาวรีสอร์ท แอนด์ ครัวมะนาว 34 หมู่4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 0 3732 8327, 0 3732 8313, 08 1430 4846 โทรสาร : 0 3732 8313 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 800 - 1,500 บาท
25 สวนหงษ์ การ์เด้นวิว รีสอร์ท 150 หมู่ 2 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โทร : 0 3732 8079, 08 9771 0729 จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 550 - 11,000 บาท
26 อิงดอย รีสอร์ท 77/2 ทางแยกน้ำตกลานรัก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0 3738 6400 จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 500 - 1,500 บาท
27 แพ แคนู แคมป์ 245 หมู่ 1 ต. สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 08 1217 2403 , 08 1481 9054 มีพื้นที่ให้บริการกางเต็นท์
28 โพธิ์แดง รีสอร์ท 124 หมู่2 ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0 3732 8265-6 โทรสาร : 0 3732 8267 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 500 - 3,500 บาท
29 โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท 148/12 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 08-4147-3290 ราคา 2,000 - 7,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ณัฐทิพ กม.9 หมู่4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โทร.01-9444275,( อาหารตามสั่งทุกชนิด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วย เผือก มัน ฟักทอง แปรรูป กล้วย เผือก มัน ฟักทอง แปรรูปตราปรางทิพย์ เช่น กล้วยฉาบ เผือกหวาน มันต่อเผือกหวาน ฟักทองเค็ม เป็นต้น
2 กังหันน้ำ กังหันน้ำ
3 กิ่งพันธุ์ไม้มะยงชิด กิ่งพันธุ์ไม้มะยงชิด
4 ชุดพระ ชุดพระ
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากไส้มันสำปะหลัง ดอกไม้ประดิษฐ์จากไส้มันสำปะหลัง
6 น้ำดื่มตราแคนู น้ำดื่มตราแคนู
7 ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง แจกันไม้มะม่วง รูปแบบต่าง ๆ
8 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น กล้วยอบม้วน กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ กะท้อนอบแห้ง มะขามแช่อิ่ม เป็นต้น
9 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อแดดเดียว หมูแดดเดียว เป็นต้น
10 ผลไม้แช่อิ่มตากแห้ง ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้วัตถุดิบจากในหมู่บ้าน ตำบล
11 ลวดดัดประยุกต์ ลวดดัดประยุกต์เช่น กรอบรูป โคมไฟ พวงกุญแจ เป็นต้น
12 ส้มโอ ส้มโอ
13 ส้มโอ ส้มโอ
14 ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ส้มโอขาวน้ำผึ้ง
15 หน่อไม้แฟนซีอัดขวดแก้ว หน่อไม้แฟนซีอัดขวดแก้ว เป็นการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ ผัก ผลไม้ และลายไทย นำมาต้ม อัดขวดแก้ว สามารถเก็บไว้ได้นานปี วัตถุดิบที่ใช้ หน่อไม้ไผ่ตง
16 หมูแดดเดียว หมูแดดเดียว
17 หัตถกรรมไม้ไผ่แกะสลัก หัตถกรรมไม้ไผ่แกะสลัก
18 เต้าหู้นมสด เต้าหู้นมสด
19 เนื้อหวาน เนื้อหวาน
20 ใบโพธิ์ห่อการบูร ใบโพธิ์ห่อการบูร
21 ไดฟูกุสด(วานิลลา) ไส้ธัญพืชรวม ไดฟูกุสด(วานิลลา) ไส้ธัญพืชรวม
22 ไม้กวาดดอกหญ้า (บ้านเขาแดง) ไม้กวาดดอกหญ้า
23 ไม้กวาดดอกหญ้า (บ้านโนนบก) ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลสาริกา อำเภอเมือง นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสาริกา อำเภอเมือง นครนายก

ส้มโอ
นครนายก