ข้อมูลตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหินตั้ง เดิมชื่อต.เขาใหญ่ อยู่ในอำเภอปากพลี มีนายอำเคอมาตรวจท้องที่ เห็นกองหิน (อยู่ในหมู่7) มีลักษณะแปลก คือ มีกองหินเป็นก้อนเล็กๆ วางเป็นฐานล่างและมีหินก้อนใหญ่มาก อยู่ด้านบน าในลักษณะที่หินก้อนใหญ่ไม่ถูกพื้นดิน ก็เลยเปลี่ยนชื่อจาก ต.เขาใหญ่ มาเป็นตำบลหินตั้ง และถือเอาสัญลักษณ์ประจำตำบลหินตั้ง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตำบลหินตั้ง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองสีสุก, บ้านท่าด่าน, บ้านนางรอง, บ้านท่าชัย, บ้านหุบเมย, บ้านวังยายฉิม, บ้านบุ่งเข้, บ้านคลองสีเสียด, บ้านวังยาว

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเขาจากทัศเหนือสู่ทิศใต้มีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่นทำสวนผลไม้, ไผ่ตง, ตำบลหินตั้งห่างจากำเภอ 13 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีนาวา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา,ทำสวน/ไร่
อาชีพเสริม: ค้าขาย,ปลูกพืชผักสวนครัว, แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,226 ครัวเรือนจำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 296 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนสาย นครนายก – ท่าด่าน ระยะทางจากตัวเมืองถึงเขื่อนคลองท่าด่านระยะทาง 19 กม.

ผลิตภัณฑ์

หัวไม้ไผ่แกะสลัก,น้ำตกนางรอง,กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ

สถานที่

1.เขื่อนคลองท่าด่าน
2.ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง
3.วัดท่าด่าน
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.อบต.
6.สถานีอนามัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกนางรอง เป็นน้ำตกในเขตอุทยานเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 3049 ระยะทาง 20 กิโลเมตร สุดทางที่น้ำตกนางรอง น้ำตกนี้ เป็นน้ำตกที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำขนาดย่อม เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ
2 สีดารีสอร์ท สถานที่ตั้ง 120 หมู่ 3 ต. หินตั้ง อ. เมือง จ. นครนายก โทร. (037)311600 , 01- 2117825 โทรสาร. (037)313560 อัตราค่าที่พัก ตั้งแต่ 1-60 ท่าน ราคา 1,000-8,000 บาท อัตราค่าห้องประชุม ตั้งแต่ 80-500 ท่าน ราคา 8,000-12,000 บาท
3 สีดารีสอร์ท มีบ้านพักหลากหลายรูปแบบ ไปจนถึงห้องพักหรู สบายระดับโรงแรมชั้นหนึ่ง ที่ตั้งเรียงรายริมลำธารจากน้ำตกนางรอง อันมีชื่อ แวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงาม และยังพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย
4 ท่าด่านโฮมสเตย์
5 ท่าด่านโฮมสเตย์ เป็นการทำกิจกรรมของราษฎร หมู่ 3 ต.หินตั้ง มีที่พัก,ศูนย์นวดแผนไทย และมีการร่วมกิจกรรมอีกหลายอย่าง ฯลฯ
6 คลองเขื่อนท่าด่าน เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัยให้แก่ราษฏรในนครนายก และจังหวัดใกล้เคียงชนิดเขื่อนสูง 93 เมตร ความยาว 2720เมตร คอนกรีตอัดแน่น
7 ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง เป็นที่มาของชื่อตำบลหินตั้ง
8 น้ำตกนางรองเป็นน้ำตกที่มีความสูงไม่มากนัก มีความสวยงาม และเป็นธรรมชาติ ในช่วงฝนตกน้ำจะเชี่ยวจัด ไม่เหมาะสำหรับเล่นน้ำบริเวณน้ำตก เพราะอาจเกิดอันตรายได้ แต่ช่วงใต้น้ำตกลงมา เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ และน้ำตกนางรองเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่
9 น้ำตกนางรองบริเวณ ส่วนด้านล่างสุดของน้ำตก มีทางเข้า ใกล้ที่จอดรถยนต์ (เป็นน้ำตกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" โดยเวทีประชาคม เพราะเป็นน้ำตกที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์)
10 น้ำตกวังตะไคร้ เป็นอุทยานที่ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ในเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ สามารถเล่นน้ำ และล่องแก่งได้เพราะเป็นลำน้ำที่ไม่ลึกและคดเคี้ยวมากนัก มีถนนโดยรองสามารถให้รถยนต์วิ่งเข้าชมได้ ตั้งอยู่ที่ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก (เป็นน้ำตกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" โดยเวทีประชาคม เพราะเป็นน้ำตกและสถานที่ที่ตกแต่งไว้สวยงาม กว้างขวาง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก)

โรงแรม
1 ท่าด่าน ล่องแก่ง 144 หมู่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 08-5217-9768 , 08-4647-2719
2 ท่าด่าน โฮมสเตย์ 54/2 หมู่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 0 3738 5015, 08 1804 4503 จำนวนที่พัก 6 ห้อง , ราคา 100 - 200 บาท
3 บ้านป่าริมเขื่อน 44 หมู่ 2 บ้านคลองบ่อ ต.หินตั้ง อ. เมือง จ. นครนายก 26000 โทร : 08 9505 2102, 0 3731 5770 โทรสาร : 0 3731 5771 จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 1,200 - 5,000 บาท / บ้านสไตล์คันทรี่ บรรยากาศหุบเขา ติดเขื่อนคลองท่าด่าน
4 ภูไอยรา รีสอร์ท 99/1 หมู่ 2 คลองบ่อ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ : 08-7059-5115 , 08-7059-5225 จำนวนที่พัก 17 หลัง , ราคา 1,350 - 2,900 บาท
5 สีดา รีสอร์ท 120 หมู่ 3 ถนนสาริกา-นางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง จ. นครนายก 26000 โทร : 0 3731 1600 , 08 1211 7825 โทรสาร : 0 3731 3560 จำนวนที่พัก 270 ห้อง, ราคา 1,200 - 16,000 บาท
6 สุรดิษฐ์ วัลเลย์ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 08 1899 5102 จำนวนที่พัก 27 ห้อง
7 อิงธาร รีสอร์ท 123 หมู่ 3 ถ.นครนายก-นางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร : 08 1299 6543, 08 1793 3356, 08 7090 2339 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 1,000 - 3,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กังหันวิดน้ำ กังหันวิดน้ำ
2 ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร
3 งานไม้ไผ่แกะสลัก - งานไม้เก่าแกะสลัก งานไม้ไผ่แกะสลัก - งานไม้เก่าแกะสลัก
4 ธูปหอมอุดมมงคล ธูปหอมอุดมมงคล
5 พรมเช็ดเท้า (หมู่ที่ 7) พรมเช็ดเท้า
6 สบู่ถ่านไม้ไผ่ สบู่ถ่านไม้ไผ่
7 หัตถกรรมไม้ไผ่ หัตถกรรมไม้ไผ่ อาทิ รากไม้ไผ่แกะสลักหน้าคน โคมไฟไม้ไผ่ แจกันไม้ไผ่ ฯลฯ
8 อาหารแปรรูปจากผลไม้ กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ ใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในพื้นที่ กรอบ อร่อย น่ารับประทาน
9 เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก โคมไฟ
10 แกะสลักหัวไม้ไผ่ตง แกะสลักหัวไม้ไผ่ตง ประเภทโคมไฟ, หน้าตุ๊กตาจีน อื่นๆ เป็นการนำเหง้าไม้ไผ่ตงมาแกะเป็นลวดลายต่าง ๆ แล้วนำมาขัดให้เรียบ ทาทับด้วยแลคเกอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลก และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และผู้พบเห็น (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันขายในท้องถิ่น ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการประชาคมทั้งในระดับตำบล และ อำเภอ เพราะเป็นกลุ่มอาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์)
11 โคมไฟเหง้าไม้ไผ่แกะสลัก โคมไฟเหง้าไม้ไผ่แกะสลัก
12 โคมไฟไม้ไผ่ โคมไฟไม้ไผ่ (โคมไฟ)

สินค้าโอทอป ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง นครนายก