ข้อมูลตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมราษฎรอพยพมา จากเมืองเวียงจันทร์และบริเวณใกล้เคียง เข้ามาก่อตั้งถิ่นฐานทำมาหากินแถวเชิงเขา บริเวณหมู่ที่ 4 ปัจจุบัน และได้ขึ้นไปหาอาหารและของป่าตามชายป่าเนินเขา ได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่บนเทือกเขา ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใด จนเป็นที่เลื่องลือโจดขานและให้ความเคารพนับถือสืบต่อกันมา จนคนทั่วๆ ไปที่เคยพบผ่านภูเขาลูกนี้จะเรียกชื่อภูเขาลูกนี้ว่า “เขาพระ” เมื่อกาลเวลาผ่านไปนาน พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวได้หายสาบสูญไปโดยไม่มีร่องรอยตำบลเขาพระ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังตูม, บ้านเกาะกระชาย, บ้านเขาสลักหิน, บ้านเขาพระ, บ้านเขาทุเรียน, บ้านวังไทร, บ้านบุหยอง, บ้านกุดตะเคียน, บ้านเนินมะค่า, บ้านปากช่อง, บ้านเขาลำดวน, บ้านวังรี

พื้นที่

ทางตอนเหนือเป็นภูเขาสูง บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีภูเขาติดต่อกันเป็นเทือก ส่วนทางตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เหมาะสมการทำเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ช้างตกโกรก อ.แก่งคอยจ.สระบุรี
ทิศใต้ ติด ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย, ทำพรมเช็ดเท้า, ไม้กวาด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,623 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ทางรถยนต์ ผ่านถนนสายนครนายก-สาลิกา แยกตรงบ้านใหญ่-ถนนเขาพระ ไปตำบล เป็นระยะทาง 7,520 กม.

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า-ไม้กวาด-ไวน์กระชายดำ

สถานที่

1. อ่างเก็บน้ำทรายทอง
2. อ่างเก็บน้ำห้อยปรือ
3. วังรีรีสอร์ท
4. สวนวังทิพย์ (ดาหนาไม้ดอกประดับ)
5.วัดเขาทุเรียน
6. วัดกุดตะเคียน
7. โรงเรียนปากช่อง, เขาทุเรียน, โรงเรียนกุดตาเคียน
8. วัดวังทิพย์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำทรายทอง สร้างขึ้น พ.ศ. 2525-2526 บรรจุน้ำ 2.00 ล้าน ม3. มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อน มีความสวยงามอยู่ในหมู่ 12 ต. เขาพระ
2 อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ สร้างขึ้น พ.ศ. 2526-2530 บรรจุน้ำ 8.30 ล้าน ม3. หมู่ 10 ต.เขาพระ มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นประจำ สถานที่สวยงาม เป็นสถานที่แข่งเรือใบประจำ
3 สวนวังทิพย์ หมู่ 13 ต. เขาพระ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปลูกดอกดาหลามาก และสวยงาม เริ่มต้นได้พันธุ์จากโครงการหลวง และดำเนินการมาปี 2515 ในพื้นที่ 65 ไร่ มีนักท่องเที่ยวมาดูงานตลอด เจ้าของกิจการชื่อ นายโสคทิพย์ ทิวแก้ว รายได้จากจำหน่าย ดอกดาหลา 25,000 บาท/เดือน เป็นอาชีพหลัก
4 บ้านพักในชุมชน (โฮมสเตย์) สวนวังทิพย์ เปิดบ้านให้พัก หัวละ 100 บาท ให้กับนักท่องเที่ยว มาดูงาน และจะมาพักผ่อน มีหอประชุม ห้องพัก บรรจุคนได้ประมาณ 100 กว่าคน ณ.บ้านเลขที่ 67/3 ม.13 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

โรงแรม
1 บ้าน กล้วยกล้วย รีสอร์ท 109 หมู่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร : 0 3738 6498, 0 3738 6444 โทรสาร : 0 3738 6496 จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 1,200 - 10,000 บาท
2 วังรี รีสอร์ท 143 หมู่12 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทร : 0 3731 9500, 313576, 0 26414 8169-9 , 08 1924 1990, 0 1815 9611 จำนวนที่พัก 170 ห้อง, ราคา 1,600 - 17,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านสมทรงโภชนา หมู่ 5 บ้านเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมือง จ.เมืองนครนายก โ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทองพับกรอบ
2 กิ่งพันธุ์ไม้มะยงชิด กิ่งพันธุ์ไม้มะยงชิด
3 ขนมขบเคี้ยว ขนมขบเคี้ยว
4 ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ
5 ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
6 พรมเช็ดเท้า เป็นพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าเหลือใช้ นำมาทอเป็นพรมเช็ดเท้า
7 อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
8 อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
9 ไวน์กระชายดำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกรรมวิธีการหมักโดยธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีในขั้นตอนการผลิต และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
10 ไวน์กระชายดำ ไวน์กระชายดำ
11 ไส้กรอกเยอรมัน ไส้กรอกเยอรมัน

สินค้าโอทอป ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก