ข้อมูลตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะหวาย ตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ.2490 คำว่า "เกาะหวาย" มิได้หมายความว่า ตำบลนี้เป็นที่เกาะ แต่หมายถึงกลุ่มเกาะของหมู่บ้านที่อยู่รวมเป็นคุ้มเดียวกัน บริเวณนี้เดิมเป็นป่าดงดิบ มีสิงสาราสัตว์ดุร้ายนานาชนิด โดยเฉพาะเสือ และโขลงช้าง และมีต้นหวายขึ้นเป็นเครือหวายอยู่เต็ม พอสร้างบ้านเรือนลงจึงเอาชื่อนี้เป็นชื่อหมู่บ้าน และชื่อตำบล ปัจจุบันตำบลเกาะหวาย เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะหวาย, บ้านคลองตะเคียน, บ้านท่าแดง, บ้านใหม่, บ้านดงแขวน, บ้านยอยใฮ

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา เหมาะแก่การทำการเกษตร บ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มหนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางติดต่อโดยทางบกใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 หรือถนนสุวรรณศร ตัดผ่านบริเวณตอนกลางของตำบล โดยห่างจากตัวจังหวัดนครนายก ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 19 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ-ผ้าทอ-วุ้นมะพร้าวน้ำหอมในลูกมะพร้าว ผลิตภัณฑ์เที

สถานที่

1. พิพิธภัณฑ์ไทยพวนวัดฝั่งคลอง
2.สวนสุขภาพสุริยภรต
3.สถานีอนามัยบ้านใหม่
4.โรงเรียนอนุบาล อ.ปากพลี
5.ที่ว่าการอำเภอปากพลี
6.ที่ว่าการเทศบาลตำบลเกาะหวาย
7.โรงเรียนบ้านดงแขวน
8.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนสุขภาพสุริยะภรต เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนที่สามารถจะเข้าไปชมธรรมชาติได้ ซึ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปมีห้องพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร (คาราโอเกะ)
2 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวายเป็นตำบลที่มีประชากรเป็นคนไทยพวนเกือบทั้งตำบล ซึ่งทางวัดฝั่งคลองได้จัดเก็บรวบรวมของใช้ ของเก่าแก่เกี่ยวกับหมู่บ้านไทยพวนไว้ทั้งสิ้น
3 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของหมู่บ้านไทยพวน
4 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง
5 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง

โรงแรม
1 สวนสุขภาพสุริยะภรต เลขที่ 295 หมู่ 3 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โทร . (037)398-311-3 โทรสาร. (037) 398-314 ที่พักใต้หลังคาชั้นสาม 7-12 ท่าน รวมข้าวต้ม 6 ชุด ราคา 900 บาท/คืน ที่พักใต้หลังคาชั้นสาม ราคา 150 บาท/คืน ห้องประชุม 25-70 ท่าน รวมเครื่องดื่ม 25 ชุด ราคา 900 บาท /วัน

ร้านอาหาร
1 ครัวสะพานเหล็ก หมู่ 3 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก (037) 398-311-3 อาหารตามสั่ง
2 ฉลวยโภชนา หมู่ 4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก (037) 399-936 อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว
3 ซุ้มครัวเงิน หมู่ 3 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก (037) 398-957 อาหารตามสั่ง
4 ร้านประนอม หมู่ 1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก (037) 399-550 อาหารไทย-พื้นเมือง อาหารจานเด็ด - ขาหมูหมั่นโถว - ส้มตำถั่วฝักยาว
5 สุกี้ศรีไพร หมู่ 4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก (037) 399-622 สุกี้, ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมข้าวกระยาคู ขนมข้าวกระยาคู
2 ข้าวขาวมะลิซ้อมมือ-ข้าวกล้อง ข้าวขาวมะลิซ้อมมือ-ข้าวกล้อง
3 ข้าวซ้อมมือ ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ เช่น ข้าวขาวมะลิซ้อมมือ ข้าวกล้องขาวมะลิ ข้าวสารข้าวมะลิ
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
5 ดอกไม้เทียนหอม สร้างสรรค์บรรยากาศให้สวยงาม รูปแบบการผลิตสวยงาม มีรูปแบบใหม่ ๆ ชุดบรรจุเหมาะสม สร้างเอกลักษณ์แบบไทย ๆ ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
6 นาฬิกาหลอดภาพ นาฬิกาหลอดภาพ
7 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง เนื้อแน่น สีไม่ตก ผ้าเป็นเงา
8 ผ้าทอมือ ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ซึ่งถ่ายทอดฝีมือมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวไทย - พวน จึงทำให้การทอมีความละเอียดและปราณีต สวยงาม จำหน่ายเป็นชิ้นและตัดเป็นเสื้อสำเร็จรูป
9 วุ้นมะพร้าวน้ำหอมในลูกมะพร้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวน้ำหอมในลูกมะพร้าวปราศจากสารกันบูด
10 สมุนไพรสไบนาง สมุนไพรสไบนาง
11 เทียนหอม เทียนหอม

สินค้าโอทอป ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี นครนายก