ข้อมูลตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแสงเป็นตำบลที่มีชาวไทยพวนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ต่ำกว่า 160 ปี ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่เดิมเป็นป่าดงดิบและมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ในฤดูฝนจะมีฝนตกมากน้ำหลาก จึงมีชาวไทยพวนกลุ่มหนึ่งอพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่สูง เป็นบริเวณที่มีไม้เนื้อแข็งขึ้นอยู่หนาแน่น ซึ่งเรียกว่า ต้นแสงหรือต้นชุมแสง และตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านหนองแสง" ต่อมานำมาตั้งเป็นชื่อตำบล "หนองแสง" ในปัจจุบันตำบลหนองแสง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอปากพลี ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองคล้า, บ้านโคกกระชาย, บ้านหนองหัวลิงใน, บ้านเนินหินแร่, บ้านหนองแสง, บ้านสันป่าตั้ง, บ้านหนองหัวลิงนอก, บ้านบุ่งเข้, บ้านเหล่าเดิ่น

พื้นที่

เป็นตำบลอยู่ในเขตอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ชั้นที่ 5 อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอปากพลี ระยะทางห่างจากอำเภอปากพลีประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เขาใหญ่ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ทิศใต้ ติดกับ เกาะหวาย ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาหินลา ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ถักไม้กวาด เป็นต้น

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 634 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ
85.22 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอเมืองนครนายก ไปตามถนนสายสุวรรณศร ถึงอำเภอปากพลีเลี้ยวซ้ายเข้าแยกท่าแดงผ่านตำบลเกาะหวายถึงทางแยกดงแขวน-บุ่งเข้ เลี้ยวซ้ายตรงไประยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะเข้าเขตตำบลหนองแสง

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด,ไข่เค็ม,ขนมไทย,พรมเช็ดเท้า

สถานที่

1.ธุดงสถานถาวรนิมิต
2.บ้านทรงไทยพวนโบราณ
3.อ่างเก็บน้ำสีเสียด
4.วัดศรีมงคล
5.วัดโพธิ์ศรี
6.วัดกลางโสภา
7.วัดขุมข้าว
8.วัดหนองหัวลิงใน
9.วัดเนินหินแร่
10.วัดหนองแสง
11.วัดโพธิ์ทอง
12.โรงเรียนวัดเนินหินแร่
13.โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
14.สถานีอนามัยบ้านหนองหัวลิงใน
15.สถานีอนามัยบ้านบุ่งเข้
16.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าเดิ่น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ูธุดงสถานถาวรนิมิต ธุดงสถานถาวรนิมิตเป็นสถานปฏิบัติธรรมอบรมธรรมะแก่ญาติโยม มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยพระพิศาลพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตตถาวรโร)
2 ศาลากระต่ายชมจันทร์ เป็นศาลาขนาดกว้างใหญ่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และพระพุทธศาสนิกชนทั่วไป
3 ศาลาฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นศาลาปฏิบัติธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4 อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ราบเชิงเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเขื่อนดิน สูง 23 เมตร ยาว 145 เมตร จุน้ำ 1.3 บ้านลูกบาศก์เมตร
5 บ้านไทยพวนโบราณ เป็นบ้านไทยพวนสมัยโบราณ มีความเก่าแก่มาก เป็นลักษณะคล้ายบ้านทรงไทย ทำด้วยไม้ทั้งหลัง มีอายุประมาณ 60 ปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าสะพายหญิง กระเป๋าสะพายหญิง
2 ขนมคุกกี้ ขนมคุกกี้
3 ขนมไทย ทองพับ ขนมไทย ทองพับ
4 คุ้กกี้สมุนไพร คุ้กกี้สมุนไพร
5 งอบไม้ไผ่ใบลาน งอบไม้ไผ่ใบลาน
6 ถ่านอาหรับโคล์ ถ่านอาหรับโคล์
7 น้ำยาล้างจาน ยาสระผม ครีมนวด น้ำยาล้างจาน ยาสระผม ครีมนวด
8 น้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาเอนกประสงค์
9 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
10 พรมอเนกประสงค์ พรมอเนกประสงค์
11 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า มีความหนาแน่น กว้างได้ขนาด
12 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร
13 หัตถกรรมกะลามะพร้าว หัตถกรรมกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็นสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ใช้ช่างที่มีฝีมือปราณีตอย่างยิ่ง
14 ไข่เค็ม ไข่เค็มเป็นกับข้าวที่ใช้รับประทานกับข้าวต้ม หรือข้าวสวย หรือจะมานำยำก็ได้
15 ไม้กวาดดอกหญ้า (คุณบุญเจือ) ไม้กวาดดอกหญ้า
16 ไม้กวาดดอกหญ้าโคกกระชาย ไม้กวาดดอกหญ้าโคกกระชาย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี นครนายก