ข้อมูลตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา นครนายก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อนมีพ่อค้า นำมะพร้าวล่องเรือมาค้าตามคลอง แล้วเกิดเรือล่มทำให้มะพร้าวขึ้นตามริมคลองมากมาย จนมีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่ทั่วไป เมื่อมีการตั้งตำบลชาวบ้านจึงเรียกว่า “ตำบลบ้านพร้าว” ตำบลบ้านพร้าวนี้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านนา ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองรี, บ้านโรงจ้าว, บ้านวังต้น, บ้านวังไทร, บ้านหนองบัวตาโต้, บ้านวังปลาไหล, บ้านเกาะทองหลาง, บ้านเกาะกระพี้, บ้านพร้าว, บ้านเกาะกะตอ, บ้านทางกระบือ, บ้านโคกมะขาม

พื้นที่

ตำบลบ้านพร้าวมีพื้นที่ 43.174 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ป่าขะ,ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.บ้านนา,ต.พิกุลออก,ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก

อาชีพ

โดยมากจะทำนา, เพาะเห็ด

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีน้ำประปา และน้ำบาดาล 8 หมู่บ้าน
- ยังไม่มีโทรศัพท์ จำนวน 3 หมู่บ้าน

การเดินทาง

ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอ องครักษ์ แล้วผ่านเข้า อ.บ้านนา ตัวตำบลจะอยู่ตรงเขตแดนที่ติดต่อกับตัว อ.เมือง มีถนนผ่าน 2 สายคือ
1.ถนนสุวรรณศร
2.ถนนรังสิต-นครนายก

ผลิตภัณฑ์

จักสานไม้ไผ่ ทำลอบดักปลา

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา นครนายก