ข้อมูลตำบลอาษา อำเภอบ้านนา นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่ก่อน เคยมีคนจีน ที่ไปอาษาช่วยสมเด็จพระเจ้าตากสินรบในสมัยกรุงธนบุรี รวมทั้งคนแถบชานเมืองกรุงธนบุรี ก็อพยพกันมาอยู่ที่นี่เพื่อคุมคนทำนาเก็บข้าวขึ้นฉางหลวง เพื่อเป็นเสบียงสู้ศึกด้านเขมรพอตั้งเป็นตำบลจึงได้ชื่อว่า “ตำบลอาษา” ตำบลนี้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านนา ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ บ้านเจ็ก, บ้านอาษา, บ้านไผ่ขวาง, บ้านหนองโสน, บ้านโคกประเสริฐ, บ้านคลองวัว, บ้านคลอง 31, บ้านสระโบสถ์

พื้นที่

ตำบลอาษา ห่างจากอำเภอบ้านนา 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.พิกุลออก, ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

อาชีพ

ทำนา, เพาะเห็ดฟาง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน, มีน้ำปะปาและน้ำบาดาล 7 หมู่บ้าน, มีโทรศัพท์ใช้ 5 หมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทาง ใช้เส้นทางถนนสายบ้านนา – บางอ้อ ซึ่งแยกจากถนนสายรังสิต-นครนายก ระยะทางจากถนนเส้นนี้ 500 เมตร ห่างจากอำเภอ 2 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางและคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

เชื้อเห็ดฟาง, เห็ดฟาง, แคปหมู

สถานที่

1) วัดสะพาน(หลวงพ่อเกิด)
2) ศูนย์บริการผู้สูงอายุ(ออกกำลังกาย)
3) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอาสา
4) วัดกุฎีเตี้ย(มีพระพุทธรูปบาทจำลอง
5) วัดวิหารขาว (วัดพัฒนาตัวอย่าง)
6) โรงเรียนวัดกุฏิเตี้ย
7) โรงเรียนวัดสะพาน
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสะพาน(หลวงพ่อเกิด) เป็นเกจิอาจารย์ดัง ด้านเครื่องรางของคลัง รูปเหมือนของท่านถ้าใครได้ไปบูชาจะแคล้วคลาดจากอันตราย คุ้มครอง ป้องกันชีวิต
2 วัดสะพาน(หลวงพ่อเกิด)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เชื้อเห็ดฟาง เป็นเชื้อเห็ดฟาง สำหรับเพาะเป็นเห็ดฟาง ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ ดอกใหญ่ ปลอดสารพิษ
2 แคปหมูสูตรแม่พะเยาว์ แคปหมูสูตรแม่พะเยาว์

สินค้าโอทอป ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา นครนายก