ข้อมูลตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมพื้นที่ของตำบลบึงศาลเป็นป่ากว้างใหญ่ โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีช้างมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และช้างจะลงมากินน้ำบริเวณหนองน้ำใหญ่ ปัจจุบันคือ "บึงศาล" ซึ่งเป็นหนองน้ำตามธรรมชาติ จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันตำบลบึงศาล เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้านได้แก่ บ้านปากบึงศาล, บ้านเหนือแอน, บ้านหัวหมอนคลอง 15, บ้านปากคลอง 16, บ้านดอนกลาง, บ้านคลอง 14 แปดวา, บ้านหัวหมอนคลอง 14, บ้านลาดช้าง, บ้านกิดารี

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานประกอบด้วยคลองขุดชลประทานจึงเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เป็นที่อยู่อาศัย และอยู่ห่างจากอำเภอองครักษ์ประมาณ 12 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.พระอาจารย์ และ ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปักผ้า, ทำสวน, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสายรังสิต-นครนายก บริเวณคลอง 14, คลอง 15 มีสะพานข้ามคลองรังสิต ระยะทางจากรังสิตประมาณ 36 กิโลเมตร ระยะทางจากนครนายกประมาณ 38 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางสายลำลูกกา บริเวณคลอง 14, คลอง 15 มีถนนลาดยางแยกเข้ามาโดยผ่านตำบลชุมพลเข้ามาประมาณ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้ดอก-ไม้ประดับ-น้ำอ้อย

สถานที่

1.มัสยิดกามาลุ้นอิบาดะห์
2.มัสยิดไซคุ้ลอิสลาม
3.มัสยิดยันนาตุ้ลมุฮายีรีน
4.มัสยิดกอวายิตุ้ล
5.มัสยิดอินาบาตุ้ลเอี๊ยดิซอม
6.มัสยิดยามิอุดตอยยิบ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 มัสยิดไซคุ้ลอิสลาม เดิมทีสร้างเป็นไม้ 2 หลัง ต่อมาไม้ได้ผุพัง จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยกันสร้างเป็นตึก 2 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2544 แต่ยังขาดเงินในการบูรณะตกแต่งภายในให้สมบูรณ์แบบมีผู้อุทิศที่ดิน คือ โต๊ะยี กะจิ บริจาคที่ดิน 5 ไร่ ให้เป็นที่นมัสการของศาสนาอิสลาม และเป็นที่ประชุมมัสยิดต่างๆ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 งานเขียนกระจก 12 ราศี งานเขียนกระจก 12 ราศี
2 น้ำอ้อย น้ำอ้อยทำจากอ้อยที่ปลูกตามธรรมชาติ ไม่มีสารเจือปน
3 รองเท้าเด็ก รองเท้าเด็ก
4 เรือนไทยใส่ชีวิต เรือนไทยใส่ชีวิต
5 ไม้ดอก-ไม้ประดับ ต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นเข็ม, ต้นมะลิ, ต้นโกสน, ต้นไทร ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ นครนายก