ข้อมูลตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชุมพล สมัยก่อนเป็นตำบลบึงสาร และมีช้างมาก มีกระดูกช้าง เมื่อพระเจ้าตากสินยกทัพไปรบที่จังหวัดจันทบุรี และมาหยุดพักที่นี่เพื่อรวมพ่ายพล หาเสบียงอาหาร และต่อมาเมื่อประมาณปี 2520 ได้แยกจากตำบลบึงศาลมาเป็นตำบลชุมพล ในปัจจุบันตำบลชุมพล เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ บ้านทำนบ, บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, บ้านใต้ทดคลอง 16, บ้านปากคลอง15, บ้านชุมพล, บ้านปากบึงป้าย, บ้านปากคลอง 15 หกวา, บ้านใต้แอนคลอง 14

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง 14, 15, 16 และคลองหกวา เป็นพื้นที่ทำนา เป็นดินเปรี้ยว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บึงศาล อ.องครัก จ.นครนายก
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางน้ำรักษ์ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 909 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1.ถนนสายรังสิต-นครนายก เลียบคลอง 15 ระยะทาง 12 กิโลเมตร
2.ถนนสายลำลูกกา-ปทุมธานี เลียบคลอง 15 ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,ภาพวาดสีน้ำมันบนใบไม้

สถานที่

1.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2.สถานีอนามัยบ้านทำนบ
3.โรงเรียนสอนศาสนา
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดราษฎรศรัทธาธรรม หมู่ 2 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ เป็นวัดที่เก่าแก่มาแต่โบราณ มีอายุกว่า 100 ปี
2 มัสยิดกลางแห่งจังหวัดนครนายก หมู่ 1 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ ได้จดทะเบียนเป็นมัสยิดอิสลามตากกฎหมาย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2492 ต่อมาอาคารมัสยิด ซึ่งสร้างด้วยไม้ได้ทรุดโทรมลง คณะกรรมการมัสยิดพร้อมด้วยสัปบุรุษจึงริเริ่มสร้างอาคารคอนกรีตขึ้นทดแทน และได้จัดให้มีการวางศิลารากฐานขึ้นในวันที่ 6 ม.ค.2503 จนแล้วเสร็จสามารถใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจได้ และคณะกรรมการมัสยิดได้มีมติมอบให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก และใช้เป็นสถานที่ส่วนกลางของมุสลิมทั้งจังหวัด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองม้วน ขนมทองม้วน
2 น้ำมันสมุนไพรมะกรูด น้ำมันสมุนไพร จากธรรมชาติ สกัดมาจากผลมะกรูด สำหรับสูดดมแก้เป็นลม แก้หวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล ใช้ทาคลายเครียด ใช้ทาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ คลายเส้น และป้องกันยุงได้
3 ภาพวาดสีน้ำมันบนใบไม้ ภาพวาดสีน้ำมันบนใบไม้
4 ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร แก้อาการปวดบวม รักษาอัมพฤก อัมพาต
5 ไข่เค็ม นำไปประกอบอาหารต่างๆ ได้เช่น ทำไข่ดาว ยำไข่เค็ม หรือจะนำไปรับประทานกับข้าวต้มก็ได้

สินค้าโอทอป ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ นครนายก