ข้อมูลตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ นครนายก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองใหญ่ แยกการปกครองเป็นตำบลคลองใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันตำบลคลองใหญ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอองครักษ์ ที่เรียกว่าตำบลคลองใหญ่ เพราะว่าตั้งชื่อตามชื่อโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงมีคลองชลประทานบางปลากดไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศใต้ ติด ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติด ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติด ต.บึงนารักษ์ อ.ธัญญบุรี จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนส้ม, ทำไม้ดอกไม้ประดับ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,193 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.06 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 187 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.72 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางบก-ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ใช้ถนนสายรังสิตนครนายก ถึงเขตคลอง 14 ระยะทางห่างจากอำเภอองครักษ์ 1.5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้ดอกไม้ประดับ-ไม้ถัก-ไม้ดัด, ผลิตภัณฑ์จากเรซิ่น

สถานที่

1.วัดอัมพาศิริวงศ์
2.ร.ร.วัดอัมพาศิริวงศ์
3.ร.ร.บ้านคลองใหญ่
4.ร.ร.คริสต์สงเคราะห์
5.ที่ทำการ อบต.คลองใหญ่
6.ที่ดินจังหวัดสาขา อำเภอองครักษ์
7.วัดเชี่ยวโอสถ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเชี่ยวโอสถ ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นวัดราษฎร์ และยังเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ.2543 มีวัตถุโบราณ ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลอง วิหารหลวง, หลวงพ่อโสธร (จำลอง)
2 สนามแข่งม้า Equestrian Paradise ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเทียมโทนเพื่อสุขภาพ กระเทียมโทนเพื่อสุขภาพ
2 ตุ๊กตาดินปั้น ตุ๊กตาดินปั้น
3 ตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ระบายสี ตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ระบายสี
4 บ้านเรือนไทยหมู่ บ้านเรือนไทยหมู่
5 ผลิตภัณฑ์จากเรซิ่น ผลิตภัณฑ์จากเรซิ่น มีความแข็งแรงทนทาน ตกไม่แตก สามาถส่งผลิตได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
6 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรถนอมผิว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรถนอมผิว
7 ผลิตภัณฑ์โลหะเทียม ผลิตภัณฑ์โลหะเทียม
8 ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง
9 ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ มีหลายประเภท ได้แก่ ไม้ถัก, ไม้ดัด, ไม้ดอก, ไม้ประดับ

สินค้าโอทอป ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ นครนายก