ข้อมูลตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระขวัญจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2525 โดยแยกออกจากตำบลสระแก้วมี 10 หมู่บ้าน "สระขวัญ" ประวัติเดิมมาจากพื้นที่แห่งนี้มีสระน้ำ 2 สระ คือสระแก้ว - สระขวัญ ซึ่งเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอ เมื่อแยกออกจากตำบลสระแก้วจึงนำชื่อ"สระขวัญ" มาตั้งเป็นชื่อตำบล เรียก "ตำบลสระขวัญ" ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 21 หมู่บ้าน

พื้นที่

ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเนินมีที่ลุ่มเล็กน้อย มีลำคลองและมีภูเขา สภาพชุมชนมีลักษณะเป็นกลุ่มแบบกระจาย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่, เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 97.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 140 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วไปยังตำบลสระขวัญได้โดยใช้ถนนสายสุวรรณศรถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาไปทางอำเภอเขาฉกรรจ์ แล้วเลี้ยวขวาเข้าตำบลสระขวัญ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผักผลไม้แปรรูป,สวนนก,ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.สระขวัญ
2.สระขวัญ (สระน้ำขนาด 80 ไร่)
3.วัดน้ำซับ ม.1
4.วัดโคกสำราญ ม.2
5.วัดแก่งสีเสียด ม.3
6.สวนนก ม.18
7.เขาข่า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนนกแบบธรรมชาติ สวนนกบ้านคลองมะละกอใต้ ม.18 ต.สระขวัญ มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ เป็นป่าเบญจพรรณมีนกและสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือน พ.ค. - ต.ค. จะมีนกอีงั่วมาทำรังและมีนกนานาพันธุ์มาอาศัยอยู่

โรงแรม
1 มณฑิชา รีสอร์ท 187 หมู่2 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร : 08 1863 7673, 0 3725 8025 จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 350 - 500 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านแดงข้าวต้ม 313/1 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว อาหารตามสั่ง
2 แจ๋วภัตตาคาร 134/3-4 ม.7 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว อาหารตามสั่ง
3 แอ๋วโภชนา 192 ม.2 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำส้มควันไม้ น้ำส้มควันไม้
2 ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
4 ผักผลไม้แปรรูป ทำจากผักผลไม้สดที่มีคุณภาพ นำมาดอง แช่อิ่ม กวน ฉาบ ด้วยวิธีการที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รสชาติดี อร่อย

สินค้าโอทอป ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง สระแก้ว