ข้อมูลตำบลหนองบอน อำเภอเมือง สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นตำบลท่าแยก และแยกเป็นตำบลหนองบอน เมื่อปี พ.ศ.2528

พื้นที่

มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน และบางพื้นที่มีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน/ทำไร่,เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ค้าขาย,รับจ้าง,ทำไม้กวาด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,182 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 441 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.31 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวอำเภอเมืองสระแก้ว โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 3462 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (สระแก้ว) ภูวง ตอนอำเภอเมืองสระแก้ว-บ้านคลองน้ำเขียว ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด

สถานที่

1) อาศรมเกลพริตา
2) วัดท่าแยก
3) วัดบ้านป่า
4) วัดคลองบุหรี่ใต้
5) วัดศรีเขาดิน
6) วัดแก่งไทร
7) วัดคลองบุหรี่เหนือ
8) วัดเจริญสุข
9) วัดท่ามะตูม
10) วัดโคกทรัพย์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองปรือระแนะ เป็นสระน้ำขนาดกว้างมีเนื้อที่ 119 ไร่ มีนกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม ตำบลหนองบอน

ร้านอาหาร
1 ร้านน้องเล็กคาราโ หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้ ร้านอาหาร, คาราโอเกะ
2 ร้านพรรคกระยาจก หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไม้กวาด ทำด้ามด้วยไม้ไผ่, ประมาณ 1 เมตร ตัวไม้กวาดทำด้วยดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง สระแก้ว