ข้อมูลตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไทยอุดมเดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร ปี พ.ศ.2511 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านชื่อว่า “บ้านซับน้อย” โดยมีผู้ใหญ่บ้านคือนายสว่าง ทวีผล และถูกจัดตั้งให้เป็นตำบลไทยอุดมเมื่อปี พ.ศ.2522 โดยขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอคลองหาด ต่อมาปี พ.ศ.2533 กิ่งอำเภอคลองหาดจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดมถูกยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ.2540

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา คุณภาพดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การปลูกพืชแทบทุกชนิด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังใหม่ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,106 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,302 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอคลองหาด ใช้ถนนสายวังไหม-ไทยอุดม ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร หรือหากมาจากถนนจันทบุรี-สระแก้ว จากสี่แยกคลองหาด ใช้ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ชมพู่

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.ไทยอุดม
2.ถ้ำเขาภูหีบ
3.ถ้ำไทรทอง
4.สถานีอนามัยราชันต์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชมพู่หวาน เป็นชมพู่หวาน มีหลายพันธุ์ให้เลือก รสชาติหวาน กรอบ อร่อย

สินค้าโอทอป ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด สระแก้ว