ข้อมูลตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลซับมะกรูด เดิมตั้งแต่ปี 2522 เป็นตำบลหนึ่งขึ้นกับตำบลท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ต่อมาปี 2526 เมื่อตั้งเป็นกิ่งอ.คลองหาด จึงแบ่งเขตการปกครองแยกจากตำบลท่าเกวียน เป็นตำบลซับมะกรูด มี 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่ดินลูกรังปนทราย และดินเหนียวปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ แต่ไม่เพียงพอ
- ที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่งในตำบล
- มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 4 แห่ง
- มีประปาบาดาล 4 แห่ง
- บ่อน้ำโยก 37 แห่ง

การเดินทาง

- มีถนนสายเล็ก 4 สาย ลาดยาง 2 สาย ลูกรัง 2 สาย ภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีต ตำบลห่างจากอำเภอ 10 ก.ม.ห่างจากจังหวัด 50 กม.ไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งการคมนาคมใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์

ขนมขบเคี้ยว

สถานที่

สวนผลไม้ (ชมพู่)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมขบเคี้ยว เป็นขนมขบเคี้ยว เป็นขนมแห้ง บรรจุถุง คือ ขนมนางเล็ด ขนมมันฉาบ กล้วยฉาบ ถั่วทอดกรอบ และขนมถั่วเค็ม
2 ผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวสำเร็จรูป อาทิ กล้วยฉาบ มันฉาบ และเผือกฉาบ
3 เฟอร์นิเจอร์รากไม้ เฟอร์นิเจอร์รากไม้
4 เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ อาทิ ตู้โชว์ เตียงนอน โต๊ะรับประทานอาหาร เก้าอี้ โต๊ะหมู่บูชา ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด สระแก้ว