ข้อมูลตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.ทุ่งมหาเจริญ เดิมเรียกว่าบ้านทุ่งมหาวิบาก ต.ตาหลังใน เนื่องจากเส้นทางคมนาคมลำบากมาก และได้แยกจาก ต.ตาหลังในปี พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อเป็น ต.ทุ่งมหาเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ 111 ตารางกิโลเมตร หรือ 69,375 ไร่ ภูมิประเทศ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง (ที่ราบลูกฟูก) แห้งแล้ง พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังใหม่ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก หรือ (เขตอ.ท่าตะเกียบ และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา)

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำนา
อาชีพเสริม ทำจักสานไม้ไผ่และฟางข้าว ทำดอกไม้ประดิษฐ์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,481 ครัวเรือน

การเดินทาง

1. สายวังน้ำเย็น-ทุ่งมหาเจริญ ระยะทาง 23 กม. ถนนลาดยาง
2. สายพระเพลิง-คลองใหญ่ ระยะทาง 13 กม. ถนนลาดยางและลูกรัง
3. สายคลองหาด-ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 18 กม. ถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

สถานที่

น้ำตกเขาตะกรุบ หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียนชัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โครงการสวนป่าเขาฉกรรจ์ เป็นโครงการพระราชดำริ เป็นที่อบรมดูงานการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตำบลทุ่งมหาเจริญ และเป็นที่พักผ่อนสำหรับคนที่รักความสงบธรรมชาติ
2 น้ำตกเขาตะกรุบ เป็นน้ำตกธรรมชาติ สวยงามมาก เป็นการศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อนหย่อนใจ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานไม้ไผ่หุ้มภาชนะ จักสานไม้ไผ่หุ้มภาชนะ
2 ตะกร้าเชือกมัดฟาง ตะกร้าเชือกมัดฟาง
3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาด
4 ลูกชิ้นเนื้อโคขุน Sk.Beef ลูกชิ้นเนื้อโคขุน Sk.Beef
5 หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค จะมีลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายดาวกระจายไทย 4, ลายหลักคลื่นน้ำทะเล, ลายหัวใจสามห้อง, ลายไทย, ลายพัดยศ, ลายขอยาว, ลายสายรุ้ง ในปัจจุบันทางกลุ่มได้คิดค้นลายดอกแก้ว (ดอกไม้ประจำจังหวัด) เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
6 หัตถกรรมผ้าทอ ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าตัดเสื้อ
7 โคมไฟจักสาน โคมไฟจักสาน
8 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว