ข้อมูลตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองน้ำใสแต่เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกเป็นจังหวัดสระแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานครจึงมาขึ้นกับเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว โดยมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ อาชีพของประชาชนทำนา ทำไร่ เป็นอาชีพหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวง , ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอเสื่อกก, เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีประปาหมู่บ้านที่ ม.2,3,4,5,7,8 โทรศัพท์สาธารณะที่ ม.4,5,6,7,9

การเดินทาง

การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอวัฒนานครใช้ถนนสุวรรณศร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัฒนานคร-แซร์ออ ถึง อบต.หนองน้ำใส ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรรักษาโรค

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.หนองน้ำใส
2.สถานีอนามัยตำบลหนองน้ำใส

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร
2 สมุนไพรรักษาโรค เป็นสมุนไพรรักษาโรคหลายชนิด มีทั้งชนิดต้ม, ชนิดเม็ด, ผงละลายน้ำ, น้ำมันทา

สินค้าโอทอป ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร สระแก้ว