ข้อมูลตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นพื้นที่ป่ารกจึงได้ชื่อว่า “อรัญประเทศ” ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอรัญประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 47 เมตร ลักษณะอากาศร้อนชื้นคล้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านใหม่หนองไทร และ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์โดยสารจากสถานีขนส่งหมอชิต สายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ หรือโดยรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ

ผลิตภัณฑ์

ขนมเปี๊ยะ, โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้

สถานที่

1.พระสยามเทวาธิราช
2.สถานีกาชาดที่ 6
3.สำนักงานเทศบาลตำบลอรัญประเทศ

โรงแรม
1 มณีบูรพา รีสอร์ท 15/1 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทร : 0 3723 2056 จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 350 - 400 บาท
2 มาร์เก็ต โฮเต็ล 105/30-32 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทร : 0 3723 2302 , 0 3723 3088 จำนวนที่พัก 54 ห้อง, ราคา 200 - 400 บาท
3 สยามเกสท์เฮ้าส์ 15/3 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทร : 0 3723 2305 , 081 922 4495, 089 834 2544 จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 480 บาท
4 อรัญการ์เด้นท์ 1 159/17 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทร : 0 3723 1836 , 0 3723 2588-9 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 150 - 200 บาท
5 อรัญการ์เด้นท์ 2 110 ถ. ราษฎร์อุทิศ อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทร : 0 3723 1070 , 0 3723 1837 , 0 3723 1905-7 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 160 - 400 บาท
6 อรัญชัย โฮเต็ล 40 ถ. สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทร : 0 3723 1134 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 150 - 500 บาท
7 อรัญเกสท์เฮ้าส์ 40/3 ถนนสุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทร : 0 3723 0076, 0 7150 2477 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 200 - 400 บาท
8 อรัญเมอร์เมด 33 ถ.ธนะวิถี ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร. 037-223655-65 900 - 1,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วดำ, ไส้ถั่วเขียว, ไส้เค็ม, ไส้ฟัก
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
3 ปากกาลูกลื่น ปากกาลูกลื่น
4 ศิลปะหินทราย สามารถทำได้หลายรูปแบบ ลวดลายงดงาม และผลิตได้ดีกว่าหินทรายตามธรรมชาติ
5 หมูยอ หมูยอ
6 เสื้อสำเร็จรูป(อโนชา) เสื้อสำเร็จรูป(อโนชา)
7 โคมไฟจากขวด โคมไฟจากขวด

สินค้าโอทอป ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว