ข้อมูลตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าข้ามเดิมอยู่ในเขตเทศบาลชื่อบ้านท่าข้ามต่อมาอำเภอได้แบ่งเขตการปกครองจึงได้เป็นตำบลท่าข้ามโดยกำนันคนแรกคือ นายคำน้อย ขันส่วน เมื่อปี พ.ศ.2494 และได้เปลี่ยนกำนันมาจนถึงปัจจุบันคือ กำนันประมวล พายสำโรง ซึ่งเป็นกำนันคนที่ 7 ของตำบลท่าข้าม

พื้นที่

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย,รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,300 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 650 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 47.55 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้ถนนสุวรรณศร (อรัญประเทศ-โรงเกลือ) ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอถึงตำบลท่าข้ามประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร,น้ำยาสมุนไพร

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.ท่าข้าม
2.ประตูชัย (จุดผ่านแดน)
3.วัดประตูชัย
4.วัดโคกสะแบง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุปยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุปยางพารา
2 น้ำยาสมุนไพร เป็นแชมพูสระผม, ครีมนวดผม, น้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ผสมสมุนไพรไทย

สินค้าโอทอป ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว