ข้อมูลตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านหนองสังข์ เดิมทีอพยพมาจากนครเวียงจันทน์ ปี พ.ศ.2376 บ้านหนองสังข์ขึ้นตรงกับตำบลบ้านทราย ต่อมาชาวบ้านจากกิ่ง อ.วัฒนานคร อพยพเข้าสู่บ้านหนองสังข์ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม 2538 ได้แยกตัวจาก จังหวัดปราจีนบุรี มาขึ้นตรงต่อ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันบ้านหนองสังข์ มีฐานะเป็นตำบล ขึ้นกับ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ดินเป็นดินกรวดปนทราย พื้นดินค่อนข้างแห้งแล้ง มีของสำคัญ 2 แห่ง พื้นที่เป็นป่าสาธารณะบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,175 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางผ่าน อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก อ.ประจันตคาม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เข้า อ.เมือง อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ถึงสามแยกตามพระยาให้เลี้ยวซ้าย ประมาณ 15 กิโลเมตร จาก อ.อรัญประเทศ จะเข้าสู่ตำบลหนองสังข์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากนุ่น

สถานที่

1) วัดหนองสังข์
2) วัดเหล่าอ้อย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หัตถกรรมจากใยธรรมชาติ
2 ผลิตภัณฑ์จากนุ่น เป็นการนำนุ่นมายัดใส่ตามแบบต่าง ๆ เช่น ที่นอน หมอนข้าง หมอนขิด หมอนสามเหลี่ยม ซึ่งจะมีความทนทานไม่ยุบตัว ผิวเรียบ สม่ำเสมอ และเนื้อแน่น

สินค้าโอทอป ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว