ข้อมูลตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ สระแก้ว

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สาเหตุที่ชื่อตำบลพระเพลิง เพราะเดิมตำบลพระเพลิง มีต้นยางจำนวนมากได้มีผู้มาขุดเจาะต้นยาง และจุดไฟเพื่อเอาน้ำมันยางไปขาย ต่อมาได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยจึงเรียกชื่อว่าบ้านพระเพลิง ปัจจุบันบ้านพระเพลิงได้ยกฐานะเป็นตำบล

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาและลำคลองสายใหญ่ไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองพระสทึง และคลองพระเพลิงใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลองหินปูน , ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ และ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ เลี้ยงโคนม
อาชีพเสริม ทำขนมส่งจำหน่าย แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านมีประปาใช้ 19 แห่ง

การเดินทาง

ตำบลพระเพลิงอยู่เยื้องจากถนนสายเขาฉกรรจ์ - ท่าเต้นท์ประมาณ 150 เมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ ประมาณ 11 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้อบแห้ง

สถานที่

1) ถ้ำเขาจันทร์
2) อ่างเก็บน้ำภูเงิน
3) ฝายลำพระเพลิง
4) โรงเรียนประถมศึกษา
5) โรงเรียนมัธยมศึกษา
6) วัด / สำนักสงฆ์
7) สถานีอนามัย
8) ที่ทำการ อบต.

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำเขาจันทร์ ถ้ำเขาจันทร์ อยู่ในบริเวณวัดเขาจันทร์ สามารถเดินชมทัศนียภาพรอบเขาได้เพราะเป็นถ้ำทะลุ ถ้ำมีประมาณ 36 ถ้ำ
2 ฝายน้ำล้น ฝายน้ำล้น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หน้าฝายน้ำล้นสามารถชมการเลี้ยงปลาในกระชัง และซื้อปลาสด ๆ มาประกอบอาหารได้จากบริเวณหน้าฝาย
3 บุญบั้งไฟ บุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี มีการประกวด และแข่งขัน มีการละเล่น และการแสดงวัฒนธรรมของท้องถิ่น บุญบั้งไฟนี้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองม้วน ขนมทองม้วน
2 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
3 น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกแกงเผ็ด
4 ผลไม้อบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผลไม้
5 เก้าอี้ไม้ เก้าอี้ไม้
6 เสื้อม่อฮ่อม เสื้อม่อฮ่อม

สินค้าโอทอป ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ สระแก้ว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ สระแก้ว