ข้อมูลตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลในเมือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนคราชสีมา

พื้นที่

มีพื้นที่ประมาณ 37.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,343 ไร่ 2 งาน หรือประมาณร้อย ละ 4.96 ของพื้นที่อำเภอเมือง (อำเภอเมือง มีพื้นที่ประมาณ 755.596 ตารางกิโลเมตร) หรือ ประมาณร้อยละ 0.18 ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร)
เป็นชุมชนเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจของจังหวัด เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ศาลากลางจังกวัด ศาลจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวนครราชสีมา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.หนองจะบก,ต.หมื่นไวย ,ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติด ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติด ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพ ค้าขาย,รับราชการและรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ทางรถยนต์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ที่สระบุรี เรื่อยไปจนถึงนครราชสีมา รวมระยะทาง 259 กิโลเมตร อีกเส้นทาง คือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านมีนบุรี ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม กบินทร์บุรี ปักธงชัย ถึงนครราชสีมา รวมระยะทาง 273 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, ข้าวตั้งธัญญพืช,เรือนไทยจำลอง,ปลา

สถานที่

1.อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2.ประตูชุมพล
3.ศาลเจ้าหลักเมือง
4.ศาลเจ้าหลักช้างเผือก
5.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 งานเฉลิมฉลองท้าวสุรนารี ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า คุณหญิงโม เป็นภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา ท่านให้สร้างวีรกรรมไว้ให้แก่ประเทศชาติเมื่อ ปี พ.ศ. 2369 โดยสามารถรวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ไม่ให้มาตีกรุงเทพฯ เป็นผลสำเร็จ พระบาmสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของท่าน ชาวเมืองนครราชสีมาได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี
2 ประตูชุมพล เป็นประตูเมืองด้านทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมา ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองนครราชสีมาในสมัยนั้นมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพง มีประตูเมืองสี่ประตู ปัจจุบันคงเหลือเพียงประตูชุมพลทางด้านทิศตะวันตกที่เป็นประตูเดิม ส่วนอีกสามประตูอันได้แก่ ประตูพลแสนด้านทิศเหนือ ประตูพลล้านด้านทิศตะวันออก และประตูชัยณรงค์ด้านทิศใต้ ได้สร้างขึ้นใหม่แทนของเดิม
3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุทธิจินดาตรงข้ามศาลากลางจังหวัด มีศิลปวัตถุทั้งที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิจินดารวบรวมไว้ โบราณวัตถุที่กรมศิลปากรได้สำรวจขุดพบในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง และที่มีผู้บริจาค เช่น พระพุทธรูปศิลาสมัยขอม สมัยอยุธยา เครื่องเคลือบดินเผาขนาดต่างๆ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ เครื่องใช้สมัยโบราณ ภาพไม้แกะสลักซึ่งนำมาจากวัดโบราณ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์, วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนไทย คนละ 5 บาท ชาวต่างประเทศ คนละ 20 บาท
4 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสโคราช เลขที่ 1137 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 256629-35 โทรสาร (044) 256-601
5 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่หน้าประตูชุมพล ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตก อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนไพทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง สูง 2.5 เมตร แต่งการด้วยเครื่องยศพระราชทาน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพฯ ฐานอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง

โรงแรม
1 จอมพลแกรนด์ 497/1 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 268777-8 โทรสาร. 044 245337 จำนวน 154 ห้อง ราคา 1,000-9,700 บาท
2 จอมสุรางค์ 2701/2 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 257088-9 โทรสาร. 044 252897 จำนวน 167 ห้อง ราคา 1,070-9,000 บาท
3 ดิ ไอยรา โคราช 497/1 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 0 4426 8777-8, 0 2216 9552-3, 0 2216 9538-9 โทรสาร : 0 4424 5337 จำนวน 152 ห้อง ราคา 1,000 - 9,700 บาท
4 ดิแอร์พอร์ต 1113 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 044 275305, 044 275307 จำนวน 128 ห้อง ราคา 450 - 1,500 บาท
5 นารายณ์ 537 ถ. มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 0 4424 6206 , 0 4425 6543 จำนวน 30 ห้อง ราคา 350 - 500 บาท
6 บอสโฮเต็ล 823/1 ถ. ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4425 3185 , 0 4425 2508 จำนวน 94 ห้อง ราคา 350 - 3,200 บาท
7 พีกาซัส 444/4 อาคารพีกาซัส ทาวเวอร์ ถ. มิตรภาพ-ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร : 0 4427 2841-8 จำนวน 48 ห้อง ราคา 700 - 850 บาท
8 ฟ้าไทย 35-9 ถ. โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 0 4426 7390 –2 จำนวน 90 ห้อง ราคา 200 - 350 บาท
9 รอยัล ปริ้นเซส โคราช (Royal Princess Korat) 1137 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 044 256629-35 โทรสาร : 044 256601
10 ราชพฤกษ์แกรนด์ 311 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 0 4426 1222 , 0 4426 2500 โทรสาร : 0 4426 1278 จำนวน 159 ห้อง ราคา 1,000-4,500 บาท
11 รายาแกรนด์ 2173/2 ถนนสืบศิริ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 044 354234-41 โทรสาร : 044 354966 จำนวน 79 ห้อง ราคา 720 - 2,000 บาท
12 ศรีจอมพล 133-5 ถ. จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4424 2460 , 0 4425 2829 จำนวน 68 ห้อง ราคา 180 - 280 บาท
13 ศรีพัฒนา 346 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 044 251652-4 โทรสาร : 044 251655 จำนวน 180 ห้อง ราคา 550-1,200 บาท
14 ศรีรัตน์ 7 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4424 3116 จำนวน 38 ห้อง ราคา 150 - 400 บาท
15 ศรีวิชัย 714 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 0 4424 2194 , 0 4426 8730 จำนวน 50 ห้อง ราคา 200 - 500 บาท
16 ศรีสุระ 115 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4424 2605 จำนวน 41 ห้อง ราคา 140 - 200 บาท
17 ศิริโฮเต็ล 688-90 ถ. โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 0 4424 2831 , 0 4424 1556 จำนวน 40 ห้อง ราคา 150 - 400 บาท
18 สีมาธานี 2112/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 0 4421 3100 โทรสาร : 0 4421 3120 จำนวนที่พัก 265 ห้อง, ราคา 1,200 - 9,500 บาท
19 อัษฎางค์ 315 ถ. อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0 4424 2514 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 100 - 170 บาท
20 อาร์.ซี.เอ็น.พลาซ่า 62 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 245777, 259249 โทรสาร 254311, 254312 จำนวน 90 ห้อง ราคา 1,000-1,200 บาท
21 เค สตาร์ 191 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 257057 โทรสาร. 044 257057 จำนวน 104 ห้อง ราคา 1,000-2,400 บาท
22 เค เอส พาวิลเลี่ยน 245 ตรอกเสาธง ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 จำนวน 59 ห้อง, ราคา 600 - 2,000 บาท
23 เคเอสเจ้าพระยา อินน์ 62/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 245817, 044 243825 จำนวน 99 ห้อง ราคา 350 - 450 บาท
24 เฟิร์ส 1 132-6 ถ. บุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 0 4425 7195 , 0 4425 5117 จำนวน 100 ห้อง ราคา 160 - 360 บาท
25 เฟิร์ส 3 67 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 0 4426 7263-5 จำนวน 74 ห้อง ราคา 250 - 360 บาท
26 เมืองทอง 46 ถ. ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร : 0 4424 2090 จำนวน 52 ราคา 80 - 150 บาท
27 เอกนคร 120 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0 4424 2504 , 0 4425 5198 จำนวน 53 ห้อง ราคา160 - 370 บาท
28 เฮอมิเทจรีสอร์ท 725/2 ถ. ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรสาร : 0 4426 4677 จำนวน 139 ราคา 1,600 - 4,500 บาท
29 ไทยโภคภัณฑ์ 106 ถ. อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรสาร : 0 4424 2454 จำนวน 27 ห้อง ราคา 180 - 500 บาท
30 ไทยโฮเต็ล 644-650 ถ. มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร : 0 4424 1613-4 , 0 4427 0723-7 จำนวน 139 ห้อง ราคา 250 - 550 บาท

ร้านอาหาร
1 กุ้งหลวง 105/9-10 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 252564 อาหารไทย-จีน
2 ดอกส้ม 130 ถ.ชุมพล โทร.252020 อาหารไทย-จีน-ยุโรป
3 ดับเบิ้ลทรี ในโรงแรมราชพฤกษ์ ถ.มิตรภาพ โทร. 261277 อาหารไทย-จีน-ยุโรป
4 ต้นส้ม 125-129 ถ.วัชรสฤษดิ์ โทร. 252275 อาหารไทย-จีน-ยุโรป
5 บ้านแก้ว 105/17-19 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 258664 อาหารไทย-จีน-ยุโรป
6 ราชาส้มตำ ถ.สุรนารี อาหารพื้นเมืองอีสาน
7 ลานลูกไม้ 309 ซ.กิ่งสวายเรียง ถ.มุขมนตรี โทร. 253281 อาหารไทย
8 ลิสา 95/1-4 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 242279 อาหารไทย-จีน-ยุโรป
9 สวนผัก 540 ถ.ชุมพล โทร. 255877-8 อาหารไทย-จีน-ยุโรป
10 สวนมะยม 335-339 ถ.โพธิ์กลาง โทร. 244802 อาหารไทย-จีน
11 สวนสิน ถ.วัชรสฤษดิ์ โทร. 243636 อาหารพื้นเมืองอีสาน
12 สำราญลาภ ถ.วัชรสฤษดิ์ โทร. 241472 อาหารพื้นเมืองอีสาน
13 เจ้าสัว ในโรงแรมอาร์.ซี.เอ็น ถ.มุขมนตรี โทร. 255561 อาหารจีน
14 เดอะ เลเจ้นด์ ในโรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์ ถ.มิตรภาพ โทร. 261277 อาหารจีน
15 เล่าเชื้อเลิศรส 105/3-4 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 246679 อาหารไทย-จีน
16 เสียว เสี้ยว 77 ถ.บัวรอง โทร. 243180 , 242863 อาหารไทย-จีน
17 โภคภัณฑ์ 98-102 ถ.อัษฎางค์ โทร. 242568 อาหารไทย-จีน
18 ไทยโภชนา 3051-2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 242280 อาหารไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเทียมโทนดอง กระเทียมโทนดอง
2 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
3 กล้วยเบรคแตก กล้วยเบรคแตก
4 ขนมเปี๊ยะไส้ชนิดต่าง ๆ ขนมเปี๊ยะไส้ชนิดต่าง ๆ
5 ขนมไทย ขนมไทย
6 ขี้ผึ้งเสลดพังพอน ขี้ผึ้งเสลดพังพอน
7 ข้าวตังธัญญพืช ข้าวตังธัญญพืชผลิตจากข้าวกล้อง ซึ่งมีวิตามินบีรวม ช่วยบำรุงสมอง ป้องกันโรคเหน็บชา ปากนกกระจอก แครอทและฟักทองมีเบต้าแคโรทีน ป้องกันมะเร็งต่างๆ โรยหน้าด้วยงาขาว งาดำ อันอุดมไปด้วยแคลเซียม ปรุงรสด้วยสมุนไพรไทย คือขิงและพริกไทย
8 ข้าวตั้งธัญญพืช ข้าวตั้งธัญญพืช
9 ดอกไม้จากดินไทย+ดินญี่ปุ่น(พระพุทธไชยมงคล) ดอกไม้จากดินไทย+ดินญี่ปุ่น(พระพุทธไชยมงคล)
10 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
11 ดอกไม้สดอบแห้ง ดอกไม้สดอบแห้ง
12 ต้นไม้มงคล ต้นไม้มงคล
13 น้ำข้าวโพดสด น้ำข้าวโพดสด
14 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
15 น้ำมันเหลือง น้ำมันเหลือง
16 น้ำเฉาก๊วยโบราณ น้ำเฉาก๊วยโบราณ
17 น้ำเต้าหู้นมสดกลิ่นวานิลลา น้ำเต้าหู้นมสดกลิ่นวานิลลา
18 น้ำเสาวรสผสมแครอท น้ำเสาวรสผสมแครอท
19 ปฎิมากรรมตกแต่งสวนและผนัง ปฎิมากรรมตกแต่งสวนและผนัง
20 ปลาส้ม ปลาส้ม
21 ผงระงับกลิ่นกาย ผลิตด้วยวิธีที่ โบราณ จะไม่รู้สึกเหนียวและระคาย เป็นภูมิปัญญาโบราณไทย ที่ได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธี รับรองผล 100 %
22 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม อาทิ เสื้อเชิตผ้าไหมพิมพ์ลาย เสื้อเชิตผ้าไหมเพ้นท์ลาย ผ้าพื้นสอดดิ้น เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป ผ้าไหมมัดหมี่ ฯลฯ
23 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
24 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
25 ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
26 ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน
27 รองเท้าหนังแท้ รองเท้าหนังแท้
28 ศิลปประดิษฐ์ และผ้าฝ้าย ศิลปประดิษฐ์ และผ้าฝ้าย
29 สบู่น้ำนมข้าว สบู่น้ำนมข้าว
30 สบู่สปาสมุนไพร สบู่สปาสมุนไพร
31 หมี่กรอบชาววัง สูตรสมุนไพร หมี่กรอบชาววัง สูตรสมุนไพร
32 หมูผัดพริกขิง หมูผัดพริกขิง
33 หมูหยอง หมูหยอง
34 หัตถกรรมจากเส้นพลาสติก หัตถกรรมจากเส้นพลาสติก
35 หัตถกรรมผ้า หัตถกรรมผ้า
36 หัตถกรรมเครื่องใช้ หัตถกรรมเครื่องใช้
37 อาหารแปรรูป อาหารแปรรูป
38 อาหารแปรรูปจากเนื้อหมู อาหารแปรรูปจากเนื้อหมู (หมูแผ่น, หมูหยอง, หมูหยองทรงเครื่อง, ข้าวตัง)
39 เกลือหอม(หมอนหอมแฟนซี) เกลือหอม(หมอนหอมแฟนซี)
40 เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร
41 เนื้อหมูแปรรูป เนื้อหมูแปรรูป
42 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก เฟอร์นิเจอร์เหล็ก
43 เรือนไทยจำลอง เรือนไทยจำลอง
44 เสื้อสตรีบาติก เสื้อสตรีบาติก
45 แชมพูทาเก๊า แชมพูทาเก๊า
46 ไก่ชน ไก่ชน

สินค้าโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา

กลุ่มสานสวย
นครราชสีมา
ขนมเปี๊ยะไพโรจน์
นครราชสีมา
ประสงค์เภสัช
นครราชสีมา
บ้านขนมไทย
นครราชสีมา
First Industrial Product (1990) Co., Ltd.(B2B)
นครราชสีมา
ร้านอุ้ยไหมฝ้าย
นครราชสีมา
ผ้าไทยดีไซน์
นครราชสีมา