ข้อมูลตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเฉลียง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลแชะ เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้ยกระดับขึ้นเป็นตำบลเฉลียง คำว่าเฉลียงเป็นคำนามเรียกขานของคนรุ่นเก่า ซึ่งในสมัยก่อนมีพื้นที่เป็นป่าดงดิบ มีไข้ป่าชุกชุมหากผู้ใดเข้ามาจะเป็นไข้เหลืองตาย จากคำว่า "เหลือง" เพี้ยนเป็น "เหลียง" และอีกประเด็นมาจากสภาพป่าดงเหลือง จึงกลายมาเป็นชื่อ "ตำบลเฉลียง" มาจนถึงทุกวันนี้

พื้นที่

ตำบลเฉลียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอครบุรี สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินกรวดแดง ดินจืดขาดแร่ธาตุ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แชะ, มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ
1. ไปตำบลบ้านใหม่ ผ่านบ้านห้วยทราย เข้าบ้านทรัพย์อุดม บ้านหนองหว้า ตำบลเฉลียง
2. ไปตำบลบ้านใหม่ เข้าบ้านโคกกรวด ตำบลเฉลียง

ผลิตภัณฑ์

ขนมนางเล็ด

สถานที่

1. โบราณสถานถ้ำวัวแดง
2. บ่อน้ำศักดิ์เขารังจระเข้
3. เขาลูกช้าง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โบราณสถานถ้ำวัวแดง ตั้งอยู่ที่เขาลูกช้าง ห่างจากอำเภอครบุรี 13 กม. ลักษณะเป็นถ้ำเพิงผาหินทรายแดงตื้น ๆ ผนังด้านในสุดมีภาพสลักนูนต่ำ เป็นพระอิศวรทรงตรีคูณ อุ้มนางปารตี (อุมา) ประทับบนหลังโคอุสุภราช (โคนนที) มีเทพบริวาร 2 องค์ถือทวยพัดโพก ซึ่งจำหลักแบบลายหางนกยูง ฤาษียืนประนมมือ 3 ตน ประกอบท้ายขบวน เบื้องหน้าโคอุสุภราช สลักเป็นฤาษีนั่ง 1 ตน และเทวดา 1 องค์ ถวายความเคารพ
2 โบราณสถานถ้ำวัวแดง เรื่องราวที่สลักในถ้ำแห่งนี้เป็นศิลปะในวัฒนธรรมขอม ซึ่งเคยมีชุมชนโบราณในแถบนี้และบริเวณใกล้เคียงในราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 และได้รับการสร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมนางเล็ต ผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ต เป็นขนมพื้นบ้าน มีรสชาติหวาน มัน กรอบ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี นครราชสีมา