ข้อมูลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลครบุรีใต้ เป็นตำบลที่แยกออกมาจาก ต.ครบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2531 เดิมมีหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน ปัจจจุบันมีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน มีกำนันปกครองตำบลคนแรก คือ นายอนันต์กันสำโรง ตั้งแต่แยกตำบลจนถึงปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ.2540 ตำบลได้ยกฐานะการปกครองเป็น อบต.

พื้นที่

เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนเป็นภูเขา และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน พื้นที่เหมาะแก่การทำนา ทำสวน และทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จระเข้หิน และ ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อุดรทรัพย์ กิ่ง อ.วังน้ำเขียว และ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 40 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัดนครราชสีมาตามถนนสายโชคชัย - ครบุรี ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 21 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยาง (ถนน รพช.) ประมาณ 3 กม. จะเข้าเขตตำบลครบุรีใต้

ผลิตภัณฑ์

ปรางค์ครบุรี, วัดครบุรี

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.
2. ปรางค์ครบุรี
3. วัดครบุรี (หลวงปู่นิล)
4. อุทยานแห่งชาติทับลาน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ปรางค์ครบุรี ปรางค์ครบุรี เป็นศาสนสถานของชาวขอมประกอบ กำแพงแก้วล้อมรอบโดยมีโคปุระ หรือซุ้มประตูเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก ตัวปรางค์เป็นที่ประกอบศาสนกิจสมัยโบราณ
2 วัดครบุรี เป็นวัดเก่าแก่ มีหลวงปู่นิล ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติธรรม เป็นที่เคารพของคนครบุรี และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันหลวงปู่นิลมรณภาพแล้ว นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีพระอุโบสถที่สวยงาม และสถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่นิล สำหรับผู้ที่เคารพศรัทธากราบไหว้บูชา
3 ปรางค์ครบุรี
4 วัดครบุรี
5 ปรางค์ครบุรี

โรงแรม
1 พี.เอส ฟาร์ม 9 หมู่ 4 บ้านซับก้านเหลือง ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทร : 08 1860 3601, 08 1222 2965 จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 300 - 600 บาท

ร้านอาหาร
1 วีเอส น้ำแข็ง หมู่ที่ 1 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา อาหารตามสั่ง