ข้อมูลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเหลื่อม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านเหลื่อม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเหลื่อม หมู่ 2 บ้านตลาด หมู่ 3 บ้านโต้น หมู่ 4 บ้านหนองใหญ่ หมู่ 5 บ้านดอนทอง หมู่ 6 บ้านดอนเปล้า หมู่ 7 บ้านโนนประดู่ หมู่ 8 บ้านกลาง

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 33.75 ตร.กม. สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำนา เลี้ยงปลา มีแม่น้ำชีไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.เมือง จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 644 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ ถึงตัวเมืองนครราชสีมา แยกทางต่างระดับสามแยกปักธงชัย เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข 2 (นครราชสีมา - ขอนแก่น) ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายตามถนนหมายเลข 205 (นครราชสีมา - หนองบัวโคก) ถึงอำเภอพระทองคำเลี้ยวขวาตามถนนหมายเลข 2369 ถึงบ้านตะโกตรงไปตามถนนประมาณ 10 กม. ก็จะเข้าเขตตำบลบ้านเหลื่อม

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกปลาดุก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกปลาดุก ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุก ทำมาจากปลาดุกย่าง มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย กลมกล่อม สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน
2 ผ้าโสร่งหางกระรอก ผ้าโสร่งหางกระรอก
3 ผ้าไหม ผ้าไหม มีความปราณีต ละเอียดงานผ้าไหม
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา