ข้อมูลตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองพลับพลา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลงิ้ว และได้แยกมาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 มีชื่อมาจากเรื่องราวปรัมปราในสมัยโบราณของกษัตริย์ขอม พระนามว่า ท้าวปาจิต ซึ่งได้ออกตามหานางอรพิมพ์ ที่อยู่เมืองพิมาย ระหว่างทางได้พยุดพักและสร้างพลับพลาเป็นเมืองที่ประทับ ณ ที่ตั้งตำบลแห่งนี้ และยังมีหลักฐานเป็นคูเมืองสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ปรากฎอยู่จนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้วยแถลง ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองพลับพลา หมู่ 2 บ้านสระแก้ว หมู่ 3 บ้านโนนทอง หมู่ 4 บ้านท่าลี่ หมู่ 5 บ้านหนองชุมแสง หมู่ 6 บ้านคอกควาย หมู่ 7 บ้านสมสะอาด หมู่ 8 บ้านตะไก้ หมู่ 9 บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 บ้านหนองเครือชุด หมู่ 11 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 บ้านโนนฤาษี หมู่ 13 บ้านกระเบื้องน้อย

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 28 ตร.กม. หรือประมาณ 17,500 ไร่ มีลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยแถลง ลำห้วยยะหยาน ลำห้วยงิ้วผึ่ง ลำห้วยติ้ว ลำห้วยทะยูง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ทับสวาย, ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,954 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 24 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ใช้ถนนประชาชื่นประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาขึ้นเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ประมาณ 2 กม. ถึงสี่แยกทับสวายเข้าสู่ถนน รพช.ทับสวาย - ไผ่นกเขา ผ่านบ้านทับสวายและทับสวายพัฒนา เข้าสู่ตำบลเมืองพลับพลา ประมาณ 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไก่ชนไทย,ผ้าไหมพื้นบ้าน

สถานที่

1. อบต.เมืองพลับพลา
2. สถานีอนามัยบ้านท่าลี่
3. สถานีอนามัยบ้านโนนทอง
4. คูเมืองโบราณบ้านเมืองพลับพลา
5. วัดทองสุวรรณ
6. วัดท่าลี่
7. วัดพลับทอง
8. วัดศิริมงคล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 คูเมืองโบราณบ้านเมืองพลับพลา อยู่ในเขตตำบลเมืองพลับพลา เป็นสถานที่เก่าแก่ ซึ่งอยู่ภายในวัดพลับทอง มีซากฐานก่ออิฐคล้ายฐานชุกชีที่มีมาแต่สมัยอยุธยา บนฐานชุกชีมีพระพุทธรูปนาคปก หินทรายแดงชำรุดและเทวรูป ซึ่งมีลักษณะผ้านุ่งมีชายคล้ายเทวรูปแบบบาปวนแต่ชำรุด ปัจจุบันทางวัดได้สร้างศาลาไม้ พื้นซีเมนต์ปูน และมุงหลังคาด้วยสังกะสีครอบลงบนซากฐานก่ออิฐ และได้ซ่อมแซมพระพุทธรูปโดยพอกปูนปิดเป็นพระพุทธรูปแบบใหม่ขึ้น

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมพื้นบ้าน ผ้าไหมพื้นบ้าน
2 ไก่ชนไทย ผลิตภัณฑ์ไก่ชนไทย มีหลายพันธุ์ เช่น เหลืองหางขาว ประดู่หางดำ กาเหว่าลาย มีลักษณะพันธุ์ดี สวยงาม แข็งแรง เลี้ยงง่าย โตเร็ว

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา